ANUNŢ PUBLICITAR

 

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea la sediul acesteia, a unei:
LICITATII DE MASA LEMNOASA
dupa cum urmeaza:

A. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 9.023 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 3.762 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 196 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 166 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 11 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 198 mc
– Lemn foc – 389 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 13.745 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– C