ANUNŢ PUBLICITAR

 

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783
anunţă organizarea la sediul acesteia, a unei:
LICITATII DE MASA LEMNOASA
dupa cum urmeaza:

A. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 9.023 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 3.762 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 196 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 166 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 11 mc
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 198 mc
– Lemn foc – 389 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 13.745 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– Cherestea – 50,648 mc
– Grinzi – 0,700 mc
– Lemn rotund pentru cherestea – 42,060 mc
– Lemn foc – 4,550 mc
TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 97,958 mc
Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat şi se va desfăşura în ziua de 28 ianuarie 2014, la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu ora 9.00.
La licitaţie următoarele ocoale silvice oferă masă lemnoasă: Brosteni, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Pojorîta, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Mălini, Râşca, Fălticeni, Patrauti şi Adîncata.
Preselecţia la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 23 ianuarie 2014 între orele 9.00-16.00 ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

CONDITII GENERALE:
Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
Persoanele juridice admise pentru licitație vor constitui garanția de contractare astfel:
– în ziua preselecției prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației;
– ordin de plată vizat de bancă concomitent cu depunerea ofertelor;
– numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.
Înscrierea persoanelor juridice constând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate face până la data de 27 ianuarie 2014, ora 15.00.

La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.