ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în  Suceava, Bd. 1 Mai, Nr 6, număr de înmatriculare ORC J33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, având  ca obiect principal de activitate silvicultură și exploatare forestieră, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  17 active de pe raza Ocoalelor Silvice Gura Humorului, Broșteni, Adâncata, Fălticeni, Vatra Dornei, Carlibaba şi Dorna Candrenilor. Denumirea clădirilor este :

Nr.

Crt.

Denumirea activului

(constructiei)

Ocolul silvic pe raza căruia sunt amplasate construcţiile

Pret pornire a licitatie

(lei )

Garantia de participare

(lei)

Treapta de licitatie 5% din valoare de pornire

(lei)

Taxa de participare la licitatie                     (lei)

1

Canton Dulcea și anexe

Gura Humorului

23400

1170

1170

100

2

Brigada silvică Drăgoiasa și anexe

Broşteni

14500

725

725

100

3

Canton silvic Drăgoiasa și anexe

Broşteni

13400

670

670

100

4

Punct achiziție Drăgoiasa

Broşteni

2150

108

108

100

5

Canton silvic Buciniș și Anexe

Broşteni

14500

750

725

100

6

Canton silvic Căsoi și anexă

Fălticeni

15000

750

750

100

7

Canton silvic Hîrtop și anexă

Fălticeni

17700

885

885

100

8

Canton silvic Mănăstioara și anexe

Fălticeni

27500

1375

1375

100

9

Magazie Plopi și împrejmuiri

Fălticeni

6000

300

300

100

10

Canton silvic Păiseni și anexe

Fălticeni

38320

1916

1916

100

11

Canton silvic Zvoristea

Adâncata

20350

1018

1018

100

12

Casa de locuit Rotunda-Rusaia

Carlibaba

4250

213

213

100

13

Canton silvic Punti

Carlibaba

10011

501

501

100

14

Canton silvic Sesuri

Carlibaba

91837

4592

4592

100

15

Magazie canton Sarisor

Vatra Dornei

900

45

45

100

16

Brigada Tesna

Dorna Candrenilor

11500

575

575

100

17

Canton Silvic Gradinita

Dorna Candrenilor

15500

775

775

150

 

Valorile de mai sus sunt fara TVA.

 

Terenurile pe care sunt amplasate construcțiile (activele) din listă nu fac obiectul vânzării. Terenul pe care este amplasat Cantonul Dulcea și anexele face obiectul concesiunii pentru care se va plati o redeventă anuală, conform legislatiei in vigoare, prezente si viitoare.

Caietul de sarcini care conţine preţurile de pornire la licitaţie, valoarea garanţiei pentru fiecare activ, condițiile si documentele de calificare, se poate obţine contracost (50lei) de la sediul direcţiei începând cu data de 01.02.2014.

Taxa de participare este de 100 lei(respectiv 150lei pentru Cantonul silvic Gradinita).

Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Suceava în data de  14.02.2014 după cum urmează:

– la ora 10.00 va începe licitaţia la care pot participa doar întreprinderile mici şi mijlocii;

– la ora 12.00 va începe licitaţia pentru activele neadjudecate la sesiunea anterioară, la care poate participa orice persoană juridică sau fizică.   

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la secretariatul Directiei Silvice Suceava, pana in data de  13.02.2014 la orele 16.00, documentele prevazute de legislatia in vigoare si valabile la data licitatiei, respectiv:

-cererea de inscriere la licitatie, cu specificarea activelor pentru care liciteaza,

– documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului,

-împuternicirea acordata reprezentantului ofertantului (daca e cazul),

-dovada achitarii garantiei si a taxei de participare,

pentru licitația de la ora 10 (etapa I) solicitantul trebuie să dovedească că este IMM.

Modul de desfășurare a ședinței de licitație este precizat în caietul de sarcini.

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Silvice Suceava sau telefon 0230/217685.

 

Data apariţiei:     14.01 .2014 .

DIRECTOR,

Ing.   Sorin CIOBANU