Vezi ce a stabilit Comisia judeteana de fond funciar Suceava in sedinta de vineri

În şedinţa de vineri a Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava s-a discutat  posibilitatea emiterii de  titluri de proprietate de către Comisia judeţeană în baza Hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, în baza Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. „Ca urmare a discuţiilor purtate şi a argumentelor prezentate în mod individual de către fiecare din membrii comisiei s-a luat hotărârea ca începând cu data de azi să se opereze de către Comisiile locale puneri în posesie în vederea emiterii titlurilor de proprietate pentru toate categoriile de hotărâri judecătoreşti cu caracter definitiv şi irevocabil, date de către instanţele de judecată în aplicarea legilor de fond funciar”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Suceava.

sinescu si comisia judeteana

 Potrivit Legii 165/2013, până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare sau invalidare de comisiile judeţene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar. De la aceste dispoziţii sunt exceptate situaţiile în care există hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. „În perioada următoare activitatea comisiilor locale şi a comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor va consta în aplicarea Legii 165/2013 privitor la inventarierea terenurilor retrocedabile şi în analizarea cererilor de validare a amplasamentelor pentru terenuri arabile şi pentru terenurile cu vegetaţie forestieră, al cărora amplasament a fost reconstituit prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile”, a spus prefectul Florin Sinescu care a adăugat că această decizie va fi transmisă tuturor comisiilor locale de fond funciar pentru a fi pusă în aplicare.

 În cadrul şedinţei de vineri s-au mai discutat problematici specifice ce pot fi soluţionate în această perioadă în conformitate cu Legea 165/2013 şi anume modificări titluri de proprietate, emiteri duplicate ale titlurilor de proprietate, constituiri terenuri aferente curţi-construcţii, reconstituiri drept de proprietate sub aspectul validării amplasamentului în baza hotărârilor Comisiilor comunale. Un aspect foarte important luat în discuţie a fost  posibilitatea emiterii de  titluri de proprietate de către Comisia judeţeană în baza Hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, în conformitate cu articolul 7 alin. 2 din legea 165/2013.

  În ceea ce priveşte aplicarea Legii 165/2013 pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, în judeţ au fost identificate 19.219 cereri pentru 38.389 hectare de teren, din care 17.622 teren agricol şi 20.767 de ha de terenuri forestiere.