CSM il reclama pe prefectul de Suceava la CCR in cazul primarului din Udesti

Preşedintele Consiliului  Superior al Magistraturii a sesizat Curtea Constituţională cu o cerere de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională în ceea ce priveşte refuzul prefectului judeţului Suceava de a emite ordinul de încetare a mandatului de primar al Comunei Udeşti, ca urmare a constatării stării de conflict de interese.

În comunicatul de presă al CSM se arată că prin Sentinţa nr. 286/1.10.2012 a Curţii de Apel Suceava, rămasă definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost menţinut Raportul de evaluare întocmit de către Agenţia Naţională de Integritate prin care s-a confirmat starea de conflict de interese în care s-a aflat primarul comunei Udeşti din judeţul Suceava.

Florin Sinescu1

Astfel, CSM consideră că există un conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Curtea de Apel Suceava şi puterea executivă, reprezentată de prefectul de Suceava, prin neaplicarea unei hotărâri judecătoreşti şi cere Curţii Constituţionale să constate acest conflict juridic de natură constituţională şi să adopte măsurile care se impun ca autorităţile statului să funcţioneze corect.

Prefectul Florin Sinescu a declarat că nu a avut bază legală pentru a emite ordinul de încetare a mandatului primarului din comuna Udeşti.

Primarul Săvel Botezatu din Udeşti a fost găsit de ANI în conflict de interese după ce a acesta a cumpărat în calitate de ordonator principal de credite, diverse bunuri alimentare de la firma Udeşteana pe care el o deţine.

Hotărârea ANI a fost confirmată la 1 octombrie 2012 de Curtea de Apel Suceava, iar ANI a cerut prefectului să emită ordinul de demitere a primarului.

Prefectul a arătat că va emite un asemenea ordin dacă ANI indică şi legislaţia în baza căreia se poate face un asemenea demers.

Sinescu a arătat în adresele către ANI că legislaţia nu prevede emiterea ordinului de demitere a primarului subliniind că nu există bază legală pentru a declanşa o procedură disciplinară în ceea ce-l priveşte pe primarul comunei Udeşti motivat de prevederile legislaţiei administraţiei publice locale, statutului aleşilor locali coroborat cu legea  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi cea privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Astfel, el a arătat că Legiuitorul a stabilit că decăderea din dreptul de a mai exercita o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data încetării de drept a mandatului se aplică demnităţilor publice ce fac obiectul Legii nr. 176/2010, cu excepţia celor electorale. Ori, primarul îndeplineşte o funcţie de demnitate publică, ca urmare a votului exprimat la alegerile organizate pentru autorităţile administraţiei publice locale şi că sancţiunea decăderii din dreptul de a mai exercita o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani se aplică de la data încetării de drept a mandatului, ori, mandatul primarului încetează la data depunerii jurământului de către noul primar sau încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în condiţiile limitativ prevăzute de legiuitor în legislaţia aplicabilă demnităţii .

Totodată, Legiuitorul a prevăzut în acelaşi alineat şi faptul că „Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, iar dacă legiuitorul ar fi apreciat că s-ar impune sancţiunea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar ca urmare a constatării unei stării de conflict de interese, ar fi introdus şi această situaţie ca motiv de  încetare de drept a mandatului,  aşa cum s-a introdus starea de incompatibilitate în legislaţia aplicabilă demnităţii.