ANUNŢ PUBLICITAR

 

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,

cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia,  a unor:

  LICITATII DE MASA LEMNOASA  – în data de 18.03.2014

 

dupa cum urmeaza:

 A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru  masa lemnoasă pe picior ,

în data de 18 martie 2014,începând orele 0900,

 

posibilitatea anului 2014, în volum total de 11,4 mii mc, din care: 5,7 mii mc fond forestier de stat şi 5,7 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT, de la ocoalele silvice: Broşteni, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Breaza, Solca, Brodina si Pătrăuţi.

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

 Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de  12 martie 2014, intre orele 900-1600 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.

Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune, documentaţia de preselecţie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Celelalte condiţii de desfăşurare a preselecţiei si a licitaţiei sunt cuprinse în caietul de sarcini al licitaţiei şi sunt aceleaşi ca la licitaţiile anterioare.

 

B. LICITAŢIE DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ şi din CONFISCĂRI
în data 18 martie 2014, începând cu ora 1030
şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:
– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 20632 mc
– Lemn rotund pentru cherestea fag – 2950 mc
– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 174 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 413 mc
– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 21 mc
– Lemn rotund pentru constructii –
– Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 166 mc
– Lemn foc – 706 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 25.062 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:
– Cherestea răşinoase – 48,315 mc
– Lemn rotund pentru cherestea – 103,042 mc
– Lemn foc – 8,500 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI – 159,857 mc


Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat


Masa lemnoasă este oferită de următoarele ocoale silvice: Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Pojorîta, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Solca, Marginea, Putna, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni, Dolhasca şi Adincata.

Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de 12 martie 2014 între orele 9.00-16.00
Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.
Înscrierea persoanelor juridice constând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate face până la data de 17 martie 2014, ora 1500.

C. CONDITII GENERALE pentru licitaţiile de vânzare a masei lemnoase pe picior / fasonată:

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi afişate şi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro și www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).
Persoanele juridice admise pentru participarea la licitații vor constitui garanția de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației sau numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.
La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.
Pentru partizile/ loturile neadjudecate la sfârşitul licitaţiilor se vor organiza negocieri cu persoanele juridice interesate şi care au fost preselectate pentru participarea la licitaţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.

ATENTIE: Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, trebuie să fie emis în luna în care are loc preselecţia.
Persoanele juridice aflate în procedură de insolvenţă nu vor fi acceptate la licitaţie.