Munca in folosul comunitatii pentru distribuirea gratuita de tigari


Intră acum și în grupul de

Aplicarea prevederilor actului normativ va contribui la reducerea morbiditatii prin bolile asociate consumului produselor din tutun, a costurilor sociale determinate de aceste afectiuni si va stimula adoptarea unui comportament sanatos, mai ales in randul tinerilor. Prin produse de tutun se inteleg produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total sau partial din tutun, modificat genetic sau nu.
Proiectul de Lege interzice publicitatea produselor din tutun:
– in presa scrisa si alte publicatii tiparite;
– in cinematografe;
– pe panouri publicitare;
– prin servicii ale societatii informationale;
– prin folosirea marcilor de tutun pe produse sau servicii, altele decat cele din industria tutunului;
– prin vanzarea de dulciuri sau jucarii destinate copiilor si fabricate cu intentia evidenta de a da produsului si/sau ambalajului sau asemanarea cu un tip de produs din tutun.
Publicitatea pentru produsele de tutun este permisa numai in publicatii destinate in mod exclusiv profesionistilor din domeniul industriei tutunului si in publicatii care nu au fost editate ori tiparite in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene si nici nu sunt destinate in principal pietei romanesti sau celei comunitare. De asemenea, este permisa publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societatii informationale in conditiile descrise mai sus. Sponsorizarea de catre producatorii de tutun a evenimentelor sau activitatilor care au loc in Romania sau la care participa Romania si cel putin un alt stat membru al Uniunii Europene sau care au alte efecte transfrontaliere este interzisa. Totodata, se interzice distribuirea gratuita a produselor din tutun in contextul sponsorizarii acestor evenimente, avand ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun. Pentru publicitatea produselor din tutun prin intermediul serviciilor de radiodifuziune si sponsorizarea programelor de radiodifuziune se aplica prevederile legii audiovizualului nr. 504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Urmatoarele fapte constituie contraventii :
– nerespectarea de catre producatorii de tutun a prevederilor referitoare la interdictiile aplicate publicitatii produselor de tutun si, respectiv, sponsorizarii evenimentelor sau activitatilor – se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 25 milioane lei la 50 milioane lei.
– distribuirea gratuita a produselor din tutun in contextul sponsorizarii unor evenimente sau activitati, avand ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun – se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5 milioane lei la 10 milioane lei. In cazul in care contravenientul este elev sau student, amenda poate fi inlocuita cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii pe o durata de 50 de ore, pentru contravenientii majori, respectiv pe o durata de 25 de ore, pentru contravenientii minori, in conditiile legii. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din Ministerul Sanatatii si Autoritatea nationala pentru Protectia Consumatorului, conform prevederilor legale in vigoare. Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal. Contraventiilor prevazute de proiectul de Lege li se aplica dispozitiile ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
La data intrarii in vigoare a Legii, art. 10 punctul b) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicata in Monitorul oficial al romaniei, Partea I nr. 359 din 02.08.2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Intrarea in vigoare a legii este prevazuta pentru 31 decembrie 2006.


Intră acum și în grupul de