Sprijin financiar pentru producatorii de legume si fructe


Intră acum și în grupul de

De asemenea, beneficiaza de sprijin financiar si producatorii agricoli, persoane juridice, care au in obiectul de activitate si prelucrarea de legume si fructe si dispun de instalatii specifice acestei activitati.
Legumele si fructele destinate prelucrarii industriale pentru care se acorda sprijin financiar sunt: piersici, caise, pere, prune, mere, struguri de masa, castane, tomate, ardeioase, radacinoase, ceapa, mazare de gradina si fasole pastai. Nu pot beneficia de sprijin pentru produsele destinate prelucrarii industriale, urmatoarele categorii de producatori agricoli:
– persoanele juridice si asociatiile fara personalitate juridica aflate in lichidare sau care sunt declarate in stare de faliment;
– intreprinzatorii privati care se afla in procedura de executare silita;
– persoanele fizice sau juridice care inregistreaza datorii restante catre bugetul de stat ori bugetul local;
– persoanele fizice sau juridice care au furnizat autoritatilor date false, eronate sau incomplete;
– arendatorii sau concedentii terenurilor agricole.
Sprijinul financiar se acorda numai pentru produsele proaspete livrate catre unitatile si fabricile de prelucrare industriala in urmatoarele perioade:
a) tomate, ardeioase, fasole pastai, caise, struguri de masa: intre 15 iulie si 15 octombrie;
b) mazare de gradina: intre 15 mai si 30 iunie;
c) piersici: intre 1 iunie si 1 octombrie;
d) pere si mere: intre 1 august si 15 decembrie;
e) prune, radacinoase, ceapa pentru deshidratare si castane: intre 1 septembrie si 15 noiembrie;
f) prune proaspete destinate producerii magiunului: 15 august si 15 octombrie.
Procesatorii trebuie sa posede licenta de fabricatie, obtinuta in conformitate cu legislatia in vigoare si au obligatia de a instiinta in scris directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana a municipiului Bucuresti, despre intentia de a incheia contracte pentru procesare cu producatorii de materii prime, in fiecare an, cu o luna inainte de data semnarii contractului. Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti va incheia cu solicitantul sprijinului financiar, un contract, care prevede in mod obligatoriu, nivelul sprijinului financiar, conditiile in care se acorda acesta, drepturile si obligatiile solicitantului precum si efectele in cazul nerespectarii clauzelor contractuale. Intre producatorul agricol si unitatea sau fabrica de prelucrare industriala se incheie un contract in care se precizeaza, printre altele, cine sunt producatorul si procesatorul, ce cantitate da materie prima se livreaza si care este termenul de livrare, pretul care va fi platit, eventuale despagubiri si conditiile in care se acorda si faptul ca plata finala nu poate depasi 60 de zile de la sfarsitul lunii de livrare a fiecarui transport de materie prima. Datele de semnare a contractelor se stabilesc astfel:
a) in fiecare an pana la 10 aprilie pentru tomate,
b) 15 iulie pentru piersici, mere si pere,
c) inaintea inceperii fiecarui an de comercializare, pentru celelalte produse.
Potrivit Hotararii, producatorii agricoli si procesatorii au obligatia de a transmite informatii despre contractele pe care le-au incheiat directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti. Fructele si legumele destinate procesarii trebuie sa indeplineasca conditiile minime de calitate pentru a fi potrivite pentru prelucrare. Pentru fiecare transport de legume si/sau fructe livrate catre unitatile sau fabricile de prelucrare, pe baza de contract, se emite un certificat de livrare, in doua exemplare. Acesta va fi semnat la primirea transportului si de catre procesator sau de reprezentantul sau, iar un exemplar va fi returnat furnizorului. Cererile pentru acordarea sprijinului financiar se depun de catre producatorii agricoli, la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la incheierea perioadei de livrare. Pentru un an de comercializare se depune o singura cerere. Sprijinul financiar se acorda producatorilor de materii prime, in termen de maxim 60 de zile de la data depunerii cererii si se acorda in ordinea depunerii acestora pana la epuizarea fondului alocat. Plata sprijinului financiar se face de catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti direct in contul beneficiarului, pentru persoana juridica, prin trezorerii, iar pentru persoana fizica, prin transfer de numerar pe canal bancar sau prin mandat postal. Conform actului normativ, producatorii agricoli vor tine evidenta produselor livrate in vederea prelucrarii, intr-un registru special, iar procesatorii vor pastra evidenta platilor pentru toate materiile prime cumparate prin contract, precum si evidenta vanzarilor de produse finite, pe o perioada de cinci ani. Cantitatile de legume si fructe pentru care se acorda sprijin financiar, cuantumul sprijinului, precum si sumele alocate pentru fiecare produs, se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, dupa aprobarea bugetului de stat.
Hotararea intra in vigoare la 1 ianuarie 2005.


Intră acum și în grupul de