Ajutoarele pentru incalzire se vor acorda sub forma de bonuri valorice

Astfel, ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza energie termica in sistem centralizat sau gaze naturale va fi acordat sub forma de bonuri valorice. Acestea sunt documente cu regim special, care se emit de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, si se distribuie titularilor de ajutor prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti. Bonurile valorice sunt prevazute cu elemente de securizare si vor fi tiparite in doua culori distincte, in functie de tipul de incalzire utilizat: culoarea maro pentru energia termica furnizata in sistem centralizat si culoarea albastra pentru gazele naturale. Cheltuielile privind tiparirea bonurilor valorice, a celorlalte formulare, cheltuielile de transmitere a acestora si orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor, precum si cheltuielile legate de informarea populatiei cu privire la drepturile prevazute de ordonanta se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin serviciile sale deconcentrate, respectiv directiile pentru dialog social, familie si solidaritate sociala, va prelua intreaga activitate de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat si gaze naturale prin:
– Tiparirea si transmiterea catre populatie a formularelor tipizate de cerere si declaratie pe proprie raspundere
– Stabilirea dreptului la ajutoare pentru incalzirea locuintei pe baza cererilor si a declaratiei pe proprie raspundere
– Asigurarea tiparirii, emiterii bonurilor valorice si transmiterii acestora la beneficiari
– Stabilirea drepturilor la ajutorul pentru incalzirea locuintei o singura data, pentru intregul sezon rece, urmand ca familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de acordare sa primeasca de la inceput setul de bonuri valorice pentru toate lunile sezonului rece.
Ordonanta actualizeaza limitele veniturilor medii nete lunare pe membru de familie si cuantumurile ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazute de OUG nr. 81/2003.