Ajutoarele pentru incalzire se vor acorda sub forma de bonuri valorice


Intră acum și în grupul de

Astfel, ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza energie termica in sistem centralizat sau gaze naturale va fi acordat sub forma de bonuri valorice. Acestea sunt documente cu regim special, care se emit de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, si se distribuie titularilor de ajutor prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti. Bonurile valorice sunt prevazute cu elemente de securizare si vor fi tiparite in doua culori distincte, in functie de tipul de incalzire utilizat: culoarea maro pentru energia termica furnizata in sistem centralizat si culoarea albastra pentru gazele naturale. Cheltuielile privind tiparirea bonurilor valorice, a celorlalte formulare, cheltuielile de transmitere a acestora si orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor, precum si cheltuielile legate de informarea populatiei cu privire la drepturile prevazute de ordonanta se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin serviciile sale deconcentrate, respectiv directiile pentru dialog social, familie si solidaritate sociala, va prelua intreaga activitate de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat si gaze naturale prin:
– Tiparirea si transmiterea catre populatie a formularelor tipizate de cerere si declaratie pe proprie raspundere
– Stabilirea dreptului la ajutoare pentru incalzirea locuintei pe baza cererilor si a declaratiei pe proprie raspundere
– Asigurarea tiparirii, emiterii bonurilor valorice si transmiterii acestora la beneficiari
– Stabilirea drepturilor la ajutorul pentru incalzirea locuintei o singura data, pentru intregul sezon rece, urmand ca familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de acordare sa primeasca de la inceput setul de bonuri valorice pentru toate lunile sezonului rece.
Ordonanta actualizeaza limitele veniturilor medii nete lunare pe membru de familie si cuantumurile ajutorului pentru incalzirea locuintei, prevazute de OUG nr. 81/2003.

Astfel, familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei si prepararea apei calde energie termica furnizata in sistem centralizat vor beneficia de ajutor lunar, dupa cum urmeaza:
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 1.000.000 lei li se acorda o suma de 1.855.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 770.000 lei in situatia in care ajutorul se acorda pe o perioada de 12 luni;
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.000.0001 lei si 1.330.000 lei li se acorda o suma de 1.210.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 505.000 lei in situatia in care ajutorul se acorda pe o perioada de 12 luni;
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.330.001 lei si 1.660.000 lei li se acorda o suma de 810.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 335.000 lei in situatia in care ajutorul se acorda pe o perioada de 12 luni;
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.660.001 lei si 2.000.000 lei li se acorda o suma de 540.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 225.000 lei in situatia in care ajutorul se acorda pe o perioada de 12 luni;
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.000.001 si 2.330.000 lei li se acorda o suma de 405.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 170.000 lei in situatia in care ajutorul se acorda pe o perioada de 12 luni;
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.330.001 lei si 2.800.000 lei li se acorda o suma de 270.000 lei pe o perioada de 5 luni, in cazul in care ajutorul se acorda numai in perioada sezonului rece, sau de 115.000 lei in situatia in care ajutorul se acorda pe o perioada de 12 luni;
Pentru familii si persoane singure, cu venit net mediu lunar de pana la 1.000.000 lei, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul pentru incalzirea locuintei se majoreaza cu 20% din valoare acestuia.
Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, in lunile noiembrie si decembrie 2004, astfel:
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 1.000.000 lei li se acorda o suma de 1.010.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.000.001 lei si 1.330.000 lei li se acorda o suma de 610.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.330.001 lei si 1.660.000 lei li se acorda o suma de 445.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.660.001 lei si 2.000.000 lei li se acorda o suma de 320.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.000.001 lei si 2.330.000 lei li se acorda o suma de 225.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.330.001 lei si 2.800.000 lei li se acorda o suma de 125.000.lei

Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor nilar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, in lunile ianuarie, februarie si martie 2005, astfel:
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza pana la 1.000.000 lei li se acorda o suma de 1.200.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.000.001 lei si 1.330.000 lei li se acorda o suma de 725.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.330.001 lei si 1.660.000 lei li se acorda o suma de 530.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 1.660.001 lei si 2.000.000 lei li se acorda o suma de 380.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.000.001 lei si 2.330.000 lei li se acorda o suma de 305.000.lei
– Familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza intre 2.330.001 lei si 2.800.000 lei li se acorda o suma de 150.000.lei
Familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social si care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni si combustibili petrolieri beneficiaza de ajutor, in perioada sezonului rece, in valoare de 430.000 lei pe luna. Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, precum si nivelul acestuia, se corecteaza in functie de evolutia preturilor si se aproba prin Hotarare de Guvern. Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere, insotita de declaratia pe proprie raspundere privind competenta familiei si veniturile acestuia.
Furnizorii de energie termica in sistem centralizat si de gaze naturale vor transmite lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentand consumul si dupa caz suma de plata ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul pentru incalzirea locuintei. De prevederile ordonantei vor beneficia un numar de circa 1,6 milioane familii si persoane singure, efortul bugetar pentru acordarea acestor sume pentru intreg sezonul rece fiind de aproximativ 4.400 miliarde lei, din care circa 3.390 miliarde lei vor fi suportate din bugetul de stat alocat MMSS. In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a ordonante, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului vor elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin Hotarare de Guvern.


Intră acum și în grupul de