Au fost adoptate Normele metodologice pentru despagubiri la Legea 290/2003


Intră acum și în grupul de

Legea nr. 290/2003 prevede ca persoanele mentionate vor beneficia de acordarea de terenuri de acelasi gen in judetele in care locuiesc ori de despagubiri sau compensatii pentru terenul sechestrat sau retinut in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, acordarea de despagubiri banesti pentru constructiile cu destinatia de locuinte, anexe gospodaresti ori pentru alte utilitati, precum si pentru recoltele neculese de grau, porumb, floarea soarelui, sfecla de zahar, vita de vie, tutun, mac si fructe.

Persoanele indreptatite sa beneficieze de masurile reparatorii prevazute de Legea 290/2003 sunt cetatenii romani, deposedati ca urmare a parasirii fortate a Basarabiei, Bucovinei de Nord si a Tinutului Herta, precum si ca urmare a Celui de al II-lea Razboi Mondial si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 sau mostenitorii legali ai acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv, astfel cum sunt definiti in legea civila romana, daca au la data formularii cererii cetatenia romana si domiciliul in Romania. Aceste persoane trebuie sa faca dovada ca au avut in proprietate, dupa luna martie 1944, bunurile pentru care solicita acordarea masurilor reparatorii si ca bunurile in cauza nu au fost instrainate prin conventii civile, incheiate prin liber acord de vointa intre fostul proprietar sau mostenitorul legal al acestuia si o terta persoana. Data formularii cererii este data inregistrarii cererii de restituire la comisiile constituite in cadrul prefecturilor, in temeiul art. 6 din Legea nr. 8/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata.

Persoanele indreptatite, carora nu li se pot atribui in natura terenuri de acelasi gen in judetul in care locuiesc, beneficiaza de despagubiri sau compensatii, stabilite pe baza valorii de circulatiei a categoriilor de terenuri.

Prin valoarea de circulatie a categoriilor de terenuri comunicata de catre primarii se intelege pretul mediu/ha/tara, stabilit pe baza celui mai mic pret inscris in cel putin 5 acte translative de proprietate pentru categoria de teren in cauza, incheiate in forma autentica in anul anterior stabilirii despagubirii si inregistrate in rolurile agricole sau fiscale. Valoarea de circulatie a categoriilor de terenuri se stabileste anual, pe baza datelor comunicate de primarii, prin ordin al Ministrului administratiei si internelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

In cazul in care persoanele indreptatite sunt mai multi mostenitori legali ai fostilor proprietari, care sunt domiciliati in mai multe judete, se poate proceda dupa cum urmeaza: se atribuie in natura terenuri de acelasi gen in oricare dintre judetele in care locuiesc beneficiarii sau daca nu se pot atribui in natura, in tot sau in parte, terenuri de acelasi gen in judetele in care locuiesc persoanele benefiaciare, se acorda despagubiri sau compensatii determinate pe baza valorii de circulatie a categoriilor de terenuri.

In ceea ce priveste criteriile si metodologia de evaluare si acordare a compensatiilor pentru recolte neculese in anul 1940, Hotararea stabileste ca suma primita drept compensatie se calculeaza in functie de suprafata cultivata, productia medie la hectar si pretul de achizitie a produselor, publicat de Institutul National de Statistica pentru anul anterior celui in care se stabileste despagubirea, pentru fiecare produs dintre cele alese de persoanele indreptatite. Suprafata cultivata luata in calcul este cea care rezulta din documentele anexate cererii ca fiind cultivata cu produsul in cauza si neculeasa in anul 1940. Productia medie la hectar luata in calcul este productia medie la hectar in zona pentru care se solicita compensatia pentru anul 1940 sau primul an anterior anului 1940 referitor la care, Institutul National de Statistica detine date.

Pentru constructiile cu destinatia de locuinte, anexe gospodaresti ori pentru alte utilitati cuantumul despagubirilor acordate se stabileste in conformitate cu prevederile Capitolului III „Criteriile si metodologia de evaluare a constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si a anexelor gospodaresti aferente” din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 753/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator. In suma totala a despagubirilor pentru constructiile cu destinatie de locuinte, anexe gospodaresti ori pentru alte utilitati se cuprinde si valoarea terenurilor aferente constructiilor, respectiv terenul de sub constructie si curtea.

Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 209/2003 si a normelor metodologice se face de catre comisiile constituite in cadrul prefecturilor, in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicata, in conformitate cu prevederile art. 5 si 8 din Legea nr. 290/2003.

Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor cu destinatia de locuinte, anexe gospodaresti ori pentru alte utilitati si a terenurilor aferente acestora, comisiile judetene si a municipiului Bucuresti pot desemna una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, dupa caz, formate din 3 membri, specialisti in expertizari de constructii sau evaluatori financiari, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice deconcentrate, sau al consiliilor locale. Consiliile locale, institutiile publice sau serviciile publice deconcentrate, sunt obligate sa delege, la solicitarea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti, specialisti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despagubirilor. Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate sa intocmeasca, sa redacteze si sa inainteze cu maxima celeritate rapoartele tehnice de evaluare.


Intră acum și în grupul de