Colegiul Silvic Bucovina din Câmpulung Moldovenesc a implementat, printr-un proiect european, un nou mod de pregătire pentru angajare prin stagii de practică. Elevii au fost interconectați cu tutori de practică în domeniu și au fost sprijiniți financiar prin acordarea de burse elevilor și prin remunerarea tutorilor implicați din partea angajatorilor


Intră acum și în grupul de

Educația promovată de Colegiul Silvic Bucovina este despre internship, despre relații, despre potențialul unei persoane și de a găsi și trasa o cale profesională potrivită. Acestea sunt doar câteva dintre motivele care au conturat scopul proiectului Stagiile de practică – calea de tranziție spre angajare.

Scopul nostru a fost acela de a interconecta elevii noștri cu tutori de practică în domeniu și de a-i sprijini financiar în acest demers prin acordarea de burse elevilor și prin remunerarea tutorilor implicați din partea angajatorilor. Această activitate a fost completată de crearea mediilor de practică atât de necesare adaptării procesului educațional la piața muncii, de consilierea profesională prin care o persoană consiliată se cunoaște mai bine, își descoperă abilitățile pentru o anumită carieră și de apropierea elevilor de tehnologia din domeniul studiat prin activitățile inovative realizate.

Scoala nu mai poate fi vazuta ca un muzeu cu figurine și exponate, iar activitățile derulate de către Colegiul Silvic Bucovina sunt menite să sprijine modernizarea sistemului de învățământ în favoarea elevilor prin schimb de bune practici şi creșterea motivației necesare pentru o învățare pe tot parcursul vieții. Procesul educațional trebuie să fie un internship care asigură o învățare pe tot parcursul vieții.

Educatia promovată de Colegiul Silvic Bucovina este despre internship, despre relații, despre potențialul unei persoane și de a găsi și trasa o cale profesională potrivită. Acestea sunt doar câteva dintre motivele care au conturat scopul proiectului Stagiile de practică – calea de tranzitie spre angajare.Scopul nostru a fost acela de a interconecta elevii noștri cu tutori de practică în domeniu și de a-i sprijini financiar în acest demers prin acordarea de burse elevilor și prin remunerarea tutorilor implicați din partea angajatorilor. Această activitate a fost completată de crearea mediilor de practică atât de necesare adaptării procesului educațional la piața muncii, de consilierea profesională prin care o persoană consiliată se cunoaște mai bine, își descoperă abilitățile pentru o anumită carieră și de apropierea elevilor de tehnologia din domeniul studiat prin activitățile inovative realizate.Scoala nu mai poate fi vazuta ca un muzeu cu figurine și exponate, iar activitățile derulate de către Colegiul Silvic Bucovina sunt menite să sprijine modernizarea sistemului de învățământ în favoarea elevilor prin schimb de bune practici şi creșterea motivației necesare pentru o învățare pe tot parcursul vieții. Procesul educațional trebuie să fie un internship care asigură o învățare pe tot parcursul vieții.

Publicată de Proiect POCU – Stagiile de practică – Calea de tranziție spre angajare pe Joi, 9 iunie 2022

COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC, în calitate de Beneficiar al finanțării proiectului ,,Stagiile de practica – calea de tranzitie spre angajare”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care aprox. min 50% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ liceal și învățământ profesional – ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4), la Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Resurse naturale și protecția mediului (Tehnician în silvicultură) și Servicii (Tehnician în economie, Tehnician în administratie, Tehnician în turism, Mecanic auto, Ospătar (chelner), vânzător, lucrător în unitățile de alimentație), domenii din sectoare cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel putin 39 de elevi.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2,364,827.94 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 2,317,531.38 lei, echivalentă cu 98.00 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 23.07.2020-26.09.2022

Locul de desfășurare al proiectului: regiunea Nord-Est, Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1 – Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesională și dezvoltare personală în sprijinul tranziției de la școală la viaţa activă pentru 181 de elevi, dintre care minim 136 (peste 75%) dobândesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajează și 19 (peste 10%) își continua studiile sau urmează alte cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și îndrumare cu experti competenți și cu o bogată experiență. Elevii vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze pe baza competențelor și a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.

2. OS2 -Participarea la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și inovative, desfășurarea de activități inovative de facilitare a practicii prin intermediul TIC și organizarea și desfășurarea de tip firmă de exercițiu pentru 181 de elevi și angajarea a minim 39 (21%) dintre aceștia ca urmare a finalizării acestora. Se urmărește efectuarea de stagii practice la angajatori din România conform planurilor de învățământ aprobate pentru 181 de elevi din domeniile Resurse naturale și protecția mediului (Tehnician în sivicultură) și Servicii (Tehnician în economie, Tehnician în administrație, Tehnician în turism, Mecanic auto, Ospătar (chelner), vânzător, lucrător în unitățile de alimentație), desfăşurarea de activităţi de tip firmă de exercițiu pentru aceștia și desfășurarea de activități inovative de facilitare a practicii prin intermediul TIC. În plus, vor fi dezvoltate 5 medii de practică în cadrul unității de învățământ.

3. OS3 – Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică / potențiali angajatori pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate părțile implicate (elevi, părinti, angajatori, unități de învățământ).

Se urmărește astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a acestora privind oportunitățile oferite în cadrul proiectului, dar și în afara lui, precum și identificarea de soluții practice, viabile, inovative de îmbunătățire permanentă a ofertei de stagii.

Principalele activități ale proiectului sunt următoarele:

A1. Identificarea, recrutarea și menținerea grupului țintă; A2. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă;

A3. Organizarea și derularea activităților de consiliere și orientare profesională;

A4. Organizarea și derularea activităților de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă;

A5. Crearea și consolidarea de parteneriate relevante în vederea sprijinirii grupului țintă pentru tranziția de la școala la viața activă;

A6. Management de proiect.


Intră acum și în grupul de