Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social vrea să schimbe legea accesului la informațiile de interes public

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) are în acest moment în

desfășurare o consultare publică cu privire la oportunitatea modificării Legii nr.

544/2001 în sensul eficientizării și ușurării accesului la informațiile de interes public, se arată într-un comunicat al ministerului.

 

 

„Nu există și nu a existat niciodată intenția de a modifica Legea nr. 544/2001 a

accesului la informații de interes public în sensul îngrădirii accesului. Intenția

MCPDS nu este de a restrânge drepturi ci pur și simplu de a simplifica atât munca

cetățenilor care solicită informații cu privire la activitatea și modul de cheltuire

a banului public, cât și a funcționarilor publici care sunt puși să răspundă pe

același subiect de mai multe ori.” a precizat Ministrul Gabriel Petrea.

 

În urma discuțiilor avute atât cu sectorul neguvernamental, cât și cu asociațiile

instituțiilor administrației publice, Ministerul Consultării Publice și Dialogului

Social a primit semnale constatate cu privire la anumite deficiențe în aplicarea

Legii nr. 544/2001.

 

În acest sens Ministrul Gabriel Petrea a decis o consultare instituțională și a

transmis solicitări către toate ministerele, prefecturile, consiliile județene,

primăriilor de municipiu, orașe, precum și structurilor asociative ale

administrației publice locale, în vederea preluării disfuncționalităților din

practică

„Am dispus o consultare generală în privința oportunității modificarii

Legii nr. 544/2001 pentru eficientizarea procesului de furnizare a informațiilor de

interes public. După centralizarea tuturor răspunsurilor vom comunica public dacă

este oportună modificarea legii, precum și propunerile primite în acest sens”, susține ministrul Gabriel Petrea.