Creşterea nivelului de protecție a locuintelor prin asigurarea obligatorie – obiectivul PAID România

Creşterea gradului de cuprindere în asigurare reprezintă unul dintre obiectivele

strategice asumate de PAID, compania considerând că, într-o ţară cu un grad ridicat de expunere la riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren, aşa cum este

România, aducerea în atenţia publicului a importanţei acestui tip de asigurare este o prioritate absolută. Pentru realizarea acestui obiectiv, PAID va face tot ce îi permite cadrul legal, solicitând, în acelaşi timp, şi sprijinul autorităţilor centrale şi locale competente.

PAID România a finalizat anul 2016 cu un număr total de 1,7 milioane poliţe obligatorii

pentru locuinţe. Per ansamblu, a fost o creştere de 4,5 ori a volumului de subscrieri,

comparativ cu anul 2010. În momentul de față, gradul de cuprindere este de 19% și

este în creștere permenentă de la începutul activității.

PAID a reuşit să aibă o creștere a portofoliului său în 2016, în ciuda faptului că doi

dintre distribuitorii săi majori, ASTRA Asigurări și CARPATICA Asig, au intrat în

faliment.

În momentul de față, cele două companii, ASTRA Asigurări și CARPATICA Asig, se află

în proces de faliment, urmând ca cele două participații deținute la PAID să fie vândute

în urma procedurilor judiciare in curs, de catre lichidatorii judiciari.

Creșterea portofoliului se face, însă, în mod responsabil, în tot acest timp luând

măsurile necesare pentru a-și respecta obligațiile asumate față de clienții săi:

– Posibilitatea de a plăti toate despăgubirile chiar şi în cazul unui seism major;

– Posibilitatea de a administra un număr mare de daune în caz de dezastru extins

şi de a coordona acţiunile altor asigurători. Un plan major pentru a dezvolta acest

sistem, Planul de Acţiune în Caz de Dezastru Extins, a fost lansat în 2016 şi se

va încheia în 2018.

În momentul de faţă, reţeaua de distribuţie a asigurărilor obligatorii de locuinţă este una

extinsă: poliţa PAD este distribuită de forţa de vânzare a asigurătorilor, prin brokeri şi

prin bănci.

PAID apreciază că rolul brokerilor este extrem de important. Astfel, din informatiile pe

care le deținem de la asigurători, volumul de polițe intermediate în ultimele 6 luni prin

brokeri este de 45% din volumul total al polițelor vândute.

În cazul acestui tip de asigurare, comisionul pe care PAID îl plătește societăților de

asigurare partenere, în baza protocoalelor de colaborare încheiate, este limitat prin lege

la 10%.

În ultimii ani, PAID a acționat în mod responsabil pentru a acumula fonduri şi a-şi creşte

gradul de solvabilitate, în scopul protejării asiguraților săi. De la începutul activității

companiei și până în prezent, 100% din profitul PAID a rămas în România, acționarii

au decis să nu ia dividende și profitul să fie reinvestit în totalitate și utilizat pentru

consolidarea companiei. Astfel, cumulând aceste profituri, compania a reușit să

crească capitalurile proprii de 5,5 ori comparativ cu 2010.

De asemenea, PAID România, în ideea de a proteja acumulările din primele de

asigurare provenite de la asigurații săi, a dat dovadă de eficienţă în administrarea

fondurilor deținute: astfel, în anul 2016 rata cheltuielilor totale a fost de 17,22%, cea mai

redusă la nivelul industriei de asigurări. De menționat că această rată a cheltuielilor

include și comisionul de vânzare de 10%, stabilit conform legii și plătit asigurătorilor cu

care PAID are încheiate protocoale de colaborare.

Un alt element cheie în activitatea Pool-ului îl reprezintă Programul de reasigurare.

Managementul şi Consiliul de Administraţie PAID au reuşit, prin creşterea credibilităţii

PAID la nivel internaţional, să încheie contracte de reasiguare cu cei mai mari

reasigurători din lume (63 de companii partenere, cu rating-uri cuprinse între AA- şi A-,

printre care se numără Munich Re, Swiss Re, Sirius, Scor, XL Catlin, Hanover Re,

Transatlantic etc.), pentru a acoperi riscurile naturale din România.

În anul 2010, compania şi-a început activitatea cu un program de reasigurare de 200

milioane euro şi, în 2016, a ajuns la un program de reasigurare de 800 milioane euro,

urmând ca, începând cu iulie 2017, acest program să crească la 900 milioane euro.

Astfel, în caz de dezastru major, comparabil cu acela din 1977, pentru locuințele care

au asigurare obligatorie, PAID este capabilă să plătească daune în valoare de 900

milioane euro din programul de reasigurare, reducând semnificativ expunerea statului

român.

Sistemul asigurărilor de locuinţă în România

În momentul de faţă, pentru a se asigura împotriva riscurilor care le ameninţă locuinţa,

cetăţenii români au la dispoziţie următoarele soluţii:

– Pentru dezastre naturale, până la 20.000 euro reprezintă suma asigurată de

PAID, prin poliţa obligatorie PAD;

– Pentru dezastre naturale peste suma de 20.000 euro şi pentru alte riscuri

frecvente (precum incendiul, etc.), există asigurarea facultativă de locuinţă.

Astfel, prin intermediul acestui sistem, PAD este completată de asigurarea

facultativă.

loading...