A fost lansat apelul de proiecte 3.1 B ITI, aferent axei 3, Operaţiunea B – Clădiri publice

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul

apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea

de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie

Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional

(POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 28.06.2017, prin ordin al ministrului

dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul

apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea

de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie

Teritorială Integrată Delta Dunării, conține informațiile specifice necesare în

vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1 – Clădiri publice,

referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere

a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere

a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt

incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

 

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la

data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face

începând cu data de 28.07.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi

transmise până la data de 28.01.2018, ora 10.00.

 

 

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația

MY SMIS.

Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a

100.000 euro şi 25 milioane euro.

Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile

Administrativ-Teritoriale, Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca

instituții publice de interes local sau județean, Instituția prefectului, precum şi

parteneriate între entităţile menţionate anterior.

 

Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

 

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale

din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din Fondurile Europene

Structurale și de Investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de

Management.

loading...