Consiliul Național al Elevilor cere respectarea drepturilor elevilor și acuză că în școli sunt regulamente care contravin cu Statutul Elevului

Consiliul Național al Elevilor și Uninea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ)

își exprimă nemulțumirea cu privire la superficialitatea cu care sunt elaborate

regulamentele de organizare și funcționare ale unităților de învățământ

preuniversitar, dar și față de modul în care au fost tratați elevii ce și-au

susținut drepturile.

În primul rând, sesizăm periodic cazuri în care regulamentele de organizare și

funcționare ale școlilor încalcă diferite prevederi ale legislației specifice

domeniului educațional, precum Statutul Elevului, primul document care reglementează

distinct drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de

învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional din România, sau Legea

Educației Naționale. Cu toate că acest document a intrat în vigoare acum mai bine de

un an, nu doar că nu este respectat, ci conținutul său lipsește în continuare din

regulamente aprobate la nivel de școală, iar elevii nu sunt informați cu privire la

întreaga listă de drepturi de care beneficiază.

 

Considerăm relevant în acest sens exemplul elevilor din Cluj care au fost dați afară

de la ore pe considerente legate de aspectul fizic, al căror drept la educație a

fost încălcat. Suntem de părere că o condiționare a accesului la orele de curs de

aspecte precum lungimea părului sau existența bărbii este în contradicție cu

principiile care ar trebui să guverneze sistemul de învățământ, în speță principiul

echității, în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare.

Totodată, nu putem fi de acord nici cu modul în care ministrul educației a gestionat

problema, declarând că unitățile de învățământ preuniveristar își pot adopta

propriul regulament, nemenționând însă și obligativitatea acestuia de a se supune

legii. Credem că școala ar trebui să fie un mediu sigur, care să încurajeze

exprimarea individualității elevilor și să valorifice diferențele dintre aceștia în

contextul promovării toleranței, nu să îi sancționeze în baza unor criterii subiective. Evidențiem riscul ca elevii să fie îndepărtați de școală, iar aceștia șă dezvolte o repulsie față de actul de învățare, ceea ce va avea consecințe negative asupra parcursului lor academic.

 

Un alt drept a cărui încălcare ne este semnalată frecvent de către elevi este

stipulat explicit la art. 15 litera k) din Statutul Elevului și le permite elevilor

majori părăsirea perimetrului școlii în timpul programului școlar. Invocăm aici

incidentul mediatizat de la un liceu de Galați, unde elevii majori au fost privați

de libertate în temeiul unei prevederi a regulamentului de ordine interioară.

Subliniem că aceștia au capacitate de exercițiu deplină și răspund pentru faptele

lor în fața legii, în timp ce această interdicție abuzivă îi poate încuraja pe elevi

să găsească alte metode de a părăsi curtea școlii, care să le pună în pericol

sănătatea.

 

Specificăm faptul că situațiile menționate de noi nu sunt izolate, ci se regăsesc la

nivel național și, în consecință, solicităm de urgență Ministerului Educației

Naționale să demareze o acțiune prin care inspectoratele școlare județene, prin

atribuțiile lor, să se asigure de aplicare legislației în vigoare, dar și de

respectarea tuturor drepturilor elevilor în cadrul școlilor din România.

 

„Adesea ne confruntăm cu diferite împrejurări în care elevilor nu le sunt cunoscute

sau recunoscute drepturile în cadrul școlii. Milităm pentru un mediu școlar care să

fie construit pe respect reciproc și pentru un sistem de învățământ cu adevărat

centrat pe elev și pe nevoile acestuia, iar aceste situații ce apar frecvent nu sunt

compatibile cu o astfel de viziune. Nu doar că limitarea acestor drepturi nu s-a

dovedit a aduce beneficii, ci, dimpotrivă, a creat tensiune între actorii

educaționali, ce poate doar afecta calitatea procesului de predare-învățare. Mai

mult decât atât, dorim să punem accent pe faptul că, deși școlile își adoptă

propriul regulament de organizare și funcționare, conținutul acestuia trebuie să fie

în mod obligatoriu corelat cu prevederile legislației în vigoare.” a declarat Ioana

BĂLTĂREȚU, președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE)

 

„Nu trebuie să uităm ordinea de punere în aplicare a actelor normative. Trebuie să

spunem NU manipulării deoarece trăim într-o țară în care aparent este acceptabil ca

un ministru să apere conducerea unei școli prin minciună, ori prin necunoaștere.

Sincer nu știu care este mai grav. Orice aberație într-un regulament de ordine

interioară de genul reglementării lungimii părului la elevi devine nulă de drept,

deoarece este în contradicție cu acte normative superioare, indiferent dacă a semnat

acel elev regulamentul sau nu.” a declarat Péter OLCSVÁRI, președinte executiv al

Uniunii Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ)

loading...