Masterande de la Universitatea de Stat din Moldova, în stagiu la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Recent, la USV s-a desfăşurat un stagiu al masterandelor de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, înscrise la masteratul  de traductologie cu diplomă dublă, în cadrul acordului interinstituțional între USV și USM.

Timp de o săptămână, cele cinci masterande, însoțite de dna lector univ. Natalia Mucerschi, au beneficiat de un program dens, cuprinzând participarea la cursurile și seminariile masteratului  Teoria și practica traducerii, studiul individual în biblioteca USV,  întâlnirea cu dna Decan a FLSC, conf. univ.dr Luminiţa-Elena Turcu, completate cu activități culturale și vizitarea orașului Suceava.

Programul a fost organizat cu grijă de coordonatoarele acestui program de studiu, prof. univ. dr. S.M. Ardeleanu, M. Constantinescu, E.B. Steiciuc, cu antrenarea echipei TPT, care a reacționat cu disponibilitate și ospitalitate în reușita fiecărei secvențe a unei săptămâni  în care Popa Ana, Drăgan Maria, Vidrașco Tatiana, Șova Cristina şi Vieru Dorina s-au simțit ca la ele acasă, după cum mărturisește Ana (Popa):

Stagiul efectuat în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost o experiență plăcută pentru mine, în urma căreia am dobândit cunoștințe și aptitudini noi, am întâlnit oameni demni de admirație de la care am avut de învățat. Am avut posibilitatea să consult numeroase cărți, reviste care m-au ajutat foarte mult în pregătirea lucrării de disertație. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de lucru și modul în care sarcinile, ideile, rezultatele muncii erau comunicate între colegi. Chiar de la începutul stagiului am simțit că pot beneficia de sprijin deplin din partea tuturor colegilor și profesorilor. Am fost primită cu foarte multă prietenie, căldură și ospitalitate. Va mulțumesc!

Dintre ecourile care au sosit, am reținut o idee frumoasă exprimată de Cristina Șova, care, făcând o analogie cu proiectul studenților din FLSC „Zmeu în zbor”, la a căror masă rotundă și expoziție au participat și oaspeții de dincolo de Prut, a sintetizat impresia lăsată de  această vizită ca „şansă a noilor experienţe”, ca „zbor amplu de cunoaştere,  ce ne va purta pînă la sfârşitul masteratului”.

Iată și cronica acestui stagiu făcută de dna lector Natalia Mucerschi, împreună cu entuziastele masterande de la USM, care răspunde cât se poate de bine la ospitalitatea și bucuria gazdelor, profesori și studenți din USV, de a le primi și a face, astfel, un interesant schimb de experiență didactică, științifică și culturală.

Dezvoltarea unei duble competenţe în cadrul proiectul de masterat cu dublă diplomă USM – USV

Abordare ştiinţifico-practică, competenţe profesionale, compatibilitate lingvistică, experienţă culturală şi exploratorie: Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, împărtăşesc convingerea că cea mai bună educaţie pentru un viitor traducător şi interpret este, cu siguranţă, produsul îmbinării unor programe de studii solide în domeniul ştiinţelor traducerii şi interpretării a două instituţii cu tradiţii academice bogate şi specializare profundă în materie.

Acum doi ani, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a USM a semnat un acord de parteneriat cu Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării de la USV. Proiectul în cauză urmărea crearea unui program ce le-ar permite masteranzilor să obţină la sfârşitul anilor de studii diplomele a două universităţi. Cu excepţia faptului că se obţin diplome ale unor universităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, un avantaj cert al acestui program de masterat constă în experienţa pe care tinerii o dobândesc în cadrul celor 2 instituţii de învăţământ, ceea ce contribuie la formarea intelectuală, dar şi la valorizarea cunoştinţelor în domeniu.

Oferta propusă în cadrul acestui masterat cu dublă diplomă se distinge prin fuzionarea laturii profesionale cu cea academică. Formarea are o durată de doi ani, repartizaţi pe 4 semestre de studii, dintre care un semestru urmează a fi petrecut în cea de-a doua universitate în cadrul unui stagiu de studiu şi documentare. Scopul acestui program este de a forma în cei doi ani de studii profesionişti cu o înaltă calificare, cu o vastă cultură profesională şi competenţele necesare pentru a se integra pe piaţa muncii în sectorul privat sau public, la nivel naţional sau internaţional.

Cu aceste gânduri şi aspiraţii, în perioada 13-18 noiembrie, masterandele de la Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine de la USM au mers la Suceava, România, în cadrul unui stagiu de studiu la Universitatea „Ştefan cel Mare”. Echipa de la Chişinău a fost întâmpinată cu multă căldură la Serviciul de Relaţii Internaţionale al USV şi de către dna decan a FLSC, conf. univ. dr. Luminiţa-Elena Turcu, cu care s-a discutat despre programul orelor şi activităţile ce urmau a fi întreprinse în vederea realizării stagiului.

A fost o săptămână intensă ca activitate de descoperire şi cercetare, în care cunoaşterea ştiinţifică a devenit o prioritate. Biblioteca USV a constituit un cadru optim pentru reflecţie şi explorare de idei ce au generat un val de discuţii serale. De asemenea, masterandele au avut oportunitatea să facă schimb de opinii cu colegele de la Suceava, participând la orele de curs ţinute de doamne remarcabile atât în domeniul ştiinţei, cât şi al comunicării umane: prof.univ.dr. Muguraş Constantinescu, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, conf.univ.dr. Raluca Balaţchi şi lect.univ.dr. Camelia Biholaru.

Activitatea de studiu a fost combinată perfect cu activităţi culturale: lansarea de carte, expoziţia de grafică şi pictură „Zmeul pestriţ”, întâlnirea cu delegația asociației franceze ASAP, care acordă anual studenților merituoși din USV un stagiu de imersiune lingvistică și culturală  in regiunea Savoia din Franța.

Vizita la Cetatea de Scaun a Sucevei, monument istoric reprezentativ, a constituit un moment profund revelator din punctul de vedere istoric, prezentul şi modernitatea imitând trecutul prin proiecţii holografice. Legătura dintre trecut şi prezent a fost explorată ulterior la Muzeul de Istorie, unde timpul prezentat în cascadă permite o reinterpretare a modernităţii. Această aventură în de-ale istoricului „a fost o experiență unică!”, Dorina Vieru, masterandă USM, „Mulțumită profesorilor și colegelor de la Suceava, am văzut locuri frumoase, de care am rămas impresionate! Dar cel mai important este că pe parcursul stagiului în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava am avut ocazia să-mi dezvolt abilitățile ce țin de domeniul pe care îl studiez, să-mi formez deprinderi sociale și să cunosc persoane interesante și deschise, demne de orice admirație”.

„O experienţă la momentul propice, care m-a ajutat să descopăr locuri frumoase şi persoane deosebite, să merg la altfel de cursuri”, spune Maria Dragan, masterandă USM, cursuri în cadrul cărora, împreună cu colegele de la Suceava, masterandele au descoperit subtilităţile traducerii editoriale, răsfoind şi lucrând la interpretarea cărţii scrise de către prinţesa Aurélie Ghika, „Valahia în faţa Europei”. „Acest stagiu mi-a permis să şi fac cercetare pentru teza mea de disertaţie. Aduc sincere mulţumiri celor care au încredere în noi şi ne ajută să ne lărgim orizonturile”, Maria Dragan, masterandă USM.

Impactul acestui stagiu de cercetare se traduce în schimb de cunoştinţe, eforturi susţinute de cercetare-dezvoltare şi de consolidare a capacităţilor profesionale, fapt pentru care aducem mulţumiri colegilor de la Suceava, precum şi întregii echipe implicate în activitatea masteratului cu dublă diplomă. Este un proiect de masterat atractiv pentru studenţi, oferind cursuri de dezvoltare continuă, sprijinind cercetarea şi inovarea în domeniul traducerii şi interpretării, permiţând generarea unor noi proiecte pe viitor.

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării – USV

loading...