La Todirești a avut loc prima ediție a Festivalului „Laleaua Pestriță”

Duminică, 20 mai, în centrul comunei Todirești, pe esplanada din parcul public al comunei, a avut loc Festivalul „Laleaua Pestriță” . Evenimentul a fost organizat de Primăria comunei Todirești, reprezentată de domnul primar Vasile Avram și Centrul Cultural Todirești, reprezentat de d-na Rîpan Cecilia și a fost creat și dedicat Centenarului Marii Uniri.

Pe scenă, alături de domnul Vasile Avram,  edilul comunei Todirești, au fost prezente oficialități, precum doamna Mirela Adomnicăi, prefectul de Suceava, domnul senator Virginel Iordache, domnul senator Ioan Stan, primari ai comunelor învecinate etc.

Manifestarea a debutat cu slujba de binecuvântare a evenimentului oficiată de un sobor de preoți, după care a urmat ceremonia de decernare a titlurilor de Cetățean de Onoare, unor personalități ale comunei Todirești. Astfel au fost înmânate 32 de plachete personalizate, diplome și flori.

Seserman Dumitru, general colonel în rezervă a fost unul dintre cei mai buni ofiţeri superiori ai armatei române, obţinând gradul de general colonel. După studii de specialitate a obţinut doctoratul în ştiinţe militare, specializarea istorie militară.

Ghervan Petru, profesor universitar doctor, a absolvit studii superioare în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului, în prezent este decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava.

Laurian (Moştoflei) Eugen a absolvit Şcoala Superioară de Marină ca şef de promoţie in anul 1970. A deţinut mai multe funbcţii în cadrul Marinei militare române.A fost lector si apoi conferenţiar la catedra de marina în cadrul Academiei militare generale.

Grosu Dănuţ prorector cu Cercetarea ştiinţifică şi educaţie în cadrul Academiei Tehnice Miltare din Bucureşti, deţinător a numeroase funcţii în cadrul Academiei de la cea de asistent până la cea de conferenţiar universitar.

Adrian Dinu Rachieru, absolvent al Facultatății de Filosofie, secţia Sociologie de la Unversitatea din Bucurteşti, promoţia 1971, doctor în sociologie al Unversitaţii din Bucureşti.

Nuţu Viorel,  absolvent al Facultăţii de Construcţii a Institututlui Politehnic din Iaşi. După 1990 are iniţiativa şi spiritul unui bun manager începând organizarea unei societăţi private în domeniul construcţiilor printr-o organizare de excepţie, societatea pe care o conduce devine una dintre cele mai apreciate firme în domeniu. Pentru calitatea lucrărilor efectuate şi a seriozităţii, colectivul SC General Construct a fost distins cu numeroase diplome şi premii.

Ignătescu Ioan, absolvent al Facultăţii de Agrotehnică de la Institutul Agronomic din Iasi, cercetător la Staţiunea de Cercetări Agricole Suceava.

Duţu Haralampie, absolvent al Facultăţii de Agronomie din cadrul Institutului Agronomic din Iaşi. A funcţionat la Staţiunea de Cercetări Agricole Suceava, obţinând gradul de Cercetător ştiinţific principal.

Bocancea Mihai, absolvent al Facultăţii de geografie de la Universitatea din Bucureşti. A scris diferite cărți despre care au scris: prof.univ.dr. Adrian Dinu Rachieru, prof.univ dr. Mihai Iacobescu, prof.univ.dr. Ioan Popescu Sireteanu şi alţii.

Tipa Lazăr, fost profesor şi antrenor de lupte greco-romane la Clubul Sportiv Şcolar  Suceava. A fost campion al României, campion balcanic, vicecampion al Europei şi vicecampion mondial şi medalia de argint  la Campionatele mondiale de la Oslo-Norvegia la categoria 74 kg.

Sănduţi Gavril,  a indeplinit diverse funcţii între care : comandant de subunitate, ofiţer de stat major inclusiv îăn statul major al Apărării Armatei Romne. A facut parte din Unitatea numită ,,Ochiul secretarului general ONU,,.  A indeplinit funcţia  de sef de echipa  de observatori ONU, fiind decorat de 6 ori cu medalia ONU pentru activităţi în sprijinul păcii  Între 2010-2011 a fost in misiune ONU în Coasta de Fildes.

Constantinescu Eva, absolventă a Facultăţii de Drept din Bucureşti, promoţia 1965. A activat în domeniul justiţiei în Bucureşti: judecător, avocat, notar, fiind şef de sector.S-a evidenţiat prin corectitudine în activităţile desfăşurate, fapt pentru care a fost apreciată de superiori.

Leahu Ana, conf. dr. la Facultatea de Inginerie Alimentară de la Universitatea ,,Ştefan cel Mare,, Suceava, membră a Asociaţiei generale a Inginerilor din România, a Balkan Environmental Asociation şi membru fondator al Asociaţiei Alimentarius.

Zvanciuc Vasile, cercetător științific în cadrul filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române și a reușit să i-a postul. A lucrat în cadrul filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române până la pensionare.

Tabarcea Petru, a efectuat mai multe specializări în țară și străinătate, dintre ultimele menționând cursurile internaționale de Creativitate tehnică de la Dessau, Germania, în anul 1982 și cel de Electronică Nucleară de la Agenția Internațională de Energie Atomică (A.I.E.A.) de la Viena, în anul 1985. În urma acestor cursuri, a fost selectat de către A.I.E.A. și a participat într-o importantă echipă internațională de control a funcționării centralei nucleare de lângă Hamburg,

Seserman Gheorghe, învățător la Şcoala din Todireşti a organizat şi condus în toţi anii de activitate formaţii muzicale, de dansuri, de obiceiuri tradiţionale cu care a participat la numeroase concursuri şi festivaluri unde a obţinut distincţii şi premii pe plan judeţean şi naţional. Cu formaţia ,,Cumetriţa,, a participat la festivaluri folclorice din Ungaria şi Ucraina.

Luchian Dorul, pe lângă activitatea la clasă se dăruieşte chiar de la început activităţilor cu caracter folcloric, organizând si instruind num eroase formaţii de ddansuri, de obiceiuri locale tradiţionale specifice unor momente mai importante din viaţa omului şi a comunităţii. În acest sens a cules folclor local şi a confecţionat costume şi măşti cu specific local. Măştile confecţionate au fost apreciate de specialiştişi ca urmare a primit comenzi pentru unele ansambluri din judeţ. Măştile confecţionarte de domnnul Dorul Luchian au fost expuse în expoziţii din ţară şi străinătate.

Andronic Mugur, este istoric, poet şi prozator cu preocupări de grafică umanistică, distins cu Premiul Academiei, decorat de presedintele României cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. Doctor în istorie, creatorul şi animatorul Societăţii Culturale ,,Ştefan cel Mare,, de peste 25 de ani. Este membrua al Societăţii Scriitorilor din Bucovina, autor a peste 20 de lucrări ample şi a multor zeci articole şi studii de specialitate.

 Mateiciuc Nicolae, fost director la școala din Costîna. Între anii 1990 – 1991 a fost numit primar al comunei Todirești, perioadă care a coincis cu perioada  retrocedărilor. În 1996,  Școala din Costîna, pe care o conducea, a primit numele „Vasile Bumbac”.

Pînzar Ioan, a redactat şi tipărit dicţionare bio-bibliografice în colaborare cu scriitorul Eugen Dimitriu şi Petre Froicu apoi un altul în domeniul literaturii. Este membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni.

Craciunescu Grigore, după absolvirea şcolii primare diin Todireşti şi a Liceului ,,Petru Rareş,, din Suceava urmează cursurile Facultăţii de medicină promoţia 1973, diploma de medic cu specialitatea  stomatologie. Experienţă de 31 de ani în sistemul de asistenţă stomatologică, din care 21 de ani în reţeaua Ministerului Sănătăţii iar 10 ani în asistenţă medicală privată. Între 2004-2008 a fost deputat de Iaşi, membru în Comisia de  Muncă a Camerei Deputaţilor, membru în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor, între 2008-2012 a fost primar al municipiului Paşcani, iar din 2012 Deputat de Iaşi, membru în Comisia de Sănătate a camerei Deputaţilor.

Curelic Nicolae, cu suţinerea conducerii şcolilor a înfiinţat şi condus Cercurile Ştiinţifice Şcolare ,,Enigma,, la Părhăuţi şi ,,Albina,, la Todireşti între anii 1975-1978, unde se rezolvau probleme de perspicacitate şi inteligenţă din revistele ,,Albina,,  ,,Magazin,, ,,Pentru patrie,, şi chiar şi din revista ,, Rebus,,. Deceniul cât a funcţionat la aceste şcoli, profesorul Cureliuc îl consideră ca fiind unul,,de aur,,.

Goian Dorin, fotbalistul cu care ne mândrim, a fost jucătorul de succes al următoarelor echipe: Foresta Fălticeni; Ceahlăul Piatra Neamț, FCM Bacău, Steaua București, Palermo, Italia, Glasgow Rangers-Scoția, ACS Spezia-Italia, Asteras-Tripolis, Grecia. Cu echipele enumerate mai sus a obținut mai multe titluri naționale și clasări pe poziții fruntașe în campionatele din țările respective. Dorin Goian nu a uitat frumoasele plaiuri bucovinene unde s-a născut și s-a reântors, în prezent fiind antrenor al echipei de fotbal CSM Bucovina, Rădăuți.

Turculeţ Ilie – meritele pentru activităţile desfăşurate au fost recunoscute prin acordarea premiului ,,Gheorghe Munteanu Murgoci,, de către Academia Română şi nominalizarea de către filiala Iaşi a Academiei Române pentru primirea în Academia Română. Este memru în ,,Societatea Geologică a României,, în ,,Societatea Paleontologilor din România,, ,,, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România,, şi ,,Subcomisia Română pentru Stratigrafia Triasicului,,

Cocîrlă Lăcrămioara, profesor doctor, actualmente director coordonator al Școlii Gimnaziale Todirești

Mureşan Rodica, membră a Societăţii Scriitorilor din Bucovina, membră a Asociației Naționale a Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”, membră a juriului în diverse concursuri naţionale şi internaţionale de poezie şi critică.

Butnaru Vasile, a fost director la Şcoala din Păhăuti până în anul 1980, iar din 1980 – 2006 director coordonator la Şcoala Generală Todireşti. A promovat toate gradele didactice inclusive gradul I în anul 1984.  A fost primul iniţiator al Festivalului ,, Porniţi plugul, Feţi Frumoşi”, ideea festivalului cu acest nume fiind preluată de un Ansamblu din Bacău.

Bădăluţă Vasile, a emigrat în Statele Unite ale Americii în anul 1982, a înființat și condus o emisiune Radio, o emisiune de Televiziune și un ziar, ,,Romanian Journal,, a organizat manifestații ample în sprijinul patriei sale, iar prin restaurantele pe care le-a avut și, în prezent, prin restaurantul Bucharest din Sunnyside, a contribuit substanțial la unirea în cuget și simțire a compatrioților săi.

Butnaru Nicuşor, a obţinut titlul de doctor inginer la Facultatea de Construcţii aerospaţiale din Universitatea Politehnică Bucureşti.A scris nenumărate articole şi două manuale universitare.

Moştoflei Constantin, fost cadru didactic în Academia Militară, fiind încadrat pe funcțiile de asistent (1980), lector (1981) și conferențiar (1984). În august 1989, părăsește cariera didactică (sistematică) și opteaza pentru cea de cercetare științifică în Ministerul Apărării Naționale, ca ofițer-cercetător științific, îndeplinind, după doi ani, și funcții de conducere în aceeași instituție de cercetare științifică, până la cea de director al Institutului de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară (corespunzătoare gradului de general de divizie – două stele).

Hrisostom Rădăşanu, Arhimandritul Hrisostom Rădăşanu, pe numele de botez Cristian Petru. Din octombrie 2004 vine ca preparator la Catedra de Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Teologie din Iaşi. A scris zeci de studii şi articole în „Analele ştiinţifice” ale Universității „Al. I. Cuza”, în „Ziarul Lumina” şi „Lumina de Duminică”, în „Îndreptătorul credinţei”, în „Ideea Creştină” și „Lumea Ieşeanului”. De altfel titlul de Cetățean de Onoare Postmortem a fost oferit regretaților Bumbac Vasile, Balan Dumitru, Bocancea DragoşRodinciuc George, Nistor Dan, Milici Constantin, Rachieru V.Ioan.

După acest moment, pe scena esplanadei din părculeț au evoluat soliști și ansambluri folclorice din împrejurimi, elevi ai școlilor din comuna Todirești, dar și soliști renumiți.

Au evoluat în fața publicului destul de numeros Fanfara ,,Tradiţia” Todireşti, eleva Școlii Gimnaziale Todireşti, solista Larisa Negrușer cu melodiile “Bălăceana” , “ Sârba flăcăilor”şi ,, Ca moldoveanca nu-i nimeni”, elevi ai claselor V-VIII  de la Şcolile Gimnaziale Todireşti şi Soloneţ  cu melodia Laurei Olteanu, “Acasă-i România”; ,, Hora Câmpulungului ,, şi ,, Joc instrumental ,, la trompetă, elevii clasei a VII-a: Tabarcea Iulian şi Munteanu Costel, profesor îndrumător Chiseliţă Dragomir, ,,Dans modern” cu elevii Şcolii Gimnaziale Todireşti, profesor îndrumător Niţă Elena, ,,Formaţia de jocuri populare” cu elevi din clasele I-IV de la Şcoala Gimnazială Costâna, îndrumători profesori Maria Grigorean şi George Morar, Ansamblul de dansuri ,,Călineştenii Tării Maramureşului”, însoțiți de d-na coordonator, prof. dr. Măriuca Verdeș, solistele de muzică populară, surorile Seserman Anastasia şi Teodora cu melodiile populare “Hora noastră-i din străbuni”, “Neamul meu tot așa știe”, “Țărăneasca s-o pornim”, Ansamblul de dansuri ,,Flori de pe Şomuz “ din Buneşti, instructor Ioan Ştefan, Ansamblul ,,Gelu Constantinescu,, instructor Ilena Grigorean, solista Creţu Marta Anastasia-15 min, Ansamblul Folcloric ,,Stejărelul,, Cajvana, professor coordinator, director Ciotu Iulian, solista emerită Daniela Condurache, Ansamblul de dansuri ,,Plaiurile Soloneţului”, instructor Ioan Popescu, trompetistul     Laurenţiu Roznovan, renumita interpretă a muzicii pop Alessia & Group Dance, soliștii emeriți Alexandru Brădăţan și Nicolae Vieru, precum și Raluca Chisăliță, solistă de muzică ușoară şi populară).

Toți au fost premiați cu diplome, trofee și flori.

De la ora 21.00 a avut loc Balul Primăverii, în acompaniamentul Tarafului “Radu Arap “ din Chișinău și a soliștilor Iulia Hajim și Sergiu Mîțu.

Și de această dată, prezentarea deosebitului eveniment i-a revenit distinsei realizatoare de emisiuni la televiziunea Intermedia Suceava, domnișoarei Mihaela Zîna Bîrsan.

Prof. înv.primar SESERMAN LIDIA LOREDANA