Proiectul Internaṭional „Migraṭie – Graniṭe – Prejudecăṭi”, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Elevii Colegiului Naṭional „Mihai Eminescu” Suceava au participat, în perioada 27 octombrie-5 noiembrie 2018, la proiectul Internaṭional „Migraṭie-Graniṭe- Prejudecăṭi”, desfăşurat la Internationales Haus Sonnenberg, Germania, sub coordonarea prof. Gorban-Cojocariu Anca şi prof. Strejac Oana. Proiectul a implicat 17 elevi suceveni şi 6 studenți voluntari de la Universitatea din Berlin.

Proiectul are o tradiṭie de 9 ani, dar ediṭia de anul acesta a venit cu o schimbare de tematică şi cu o nouă structură, fiind primul an în care sunt invitaṭi să participe studenṭi voluntari  bursieri ai statului german. Obiectivele proiectului  sunt: familiarizarea elevilor cu diverse contexte educaṭionale inedite, implicarea lor în acṭiuni de voluntariat la nivelul comunităṭii, asimilarea unei perspective noi asupra fenomenului migraṭiei, demontarea unor prejudecăṭi.

Elevii români alături de studenṭii germani au asimilat cunoştinṭe  şi valori comune precum toleranṭa, drepturile omului, multiculturalitatea. Implicarea în acest proiect aduce cu sine o serie vastă de  avantaje pentru elevii şi profesorii implicaṭi: deschiderea către un alt sistem educaṭional, cunoaşterea unor realităṭi europene, diferite de cele româneşti, dezvoltarea personală într-un mediu cooperant şi educativ.

Proiectul a fost organizat pe două componente: traseul până în Germania care s-a desfăşurat sub forma unei excursii tematice prin 4 ṭări ( Slovacia- Bratislava, Germania- Műnchen, Polonia- Varşovia, Ungaria- Budapesta), urmat de participarea la Seminarul Internaṭional „Migraṭie-Graniṭe- Prejudecăṭi”. Activităṭile la care au participat elevii în cadrul proiectului din Germania au fost dintre cele mai diverse: interviuri, jocuri  de rol, competiṭii muzicale, concurs de proiecte video etc..

Urmează în luna noiembrie etapa de diseminare a proiectului şi de implicare a elevilor în acṭiuni de voluntariat la nivel local (acṭiuni la Centrul Regional de cazare pentru refugiaṭi -Rădăuṭi, acṭiuni cu Organizaṭia Salvaṭi Copiii- Suceava,  activităṭi derulate cu voluntari de la Crucea Roşie- Suceava).

Coordonator programe si proiecte extrascolare

Prof. Gorban-Cojocariu Anca