“Preocupări ale învățământului sucevean în anul Centenarului Marii Uniri”, tema Cercului Pedagogic al învățătorilor de la Liceul Tehnologic Cajvana

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar.

Ceea ce la 1600 (prin fapta lui Mihai Viteazul) fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea realizarea sublimă a acestui popor.

„În această zi – scria Nicolae Iorga – a sosit un ceas pe care-l aşteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui, ca robi, rodul ostenelilor noastre”.

Importanța acestui eveniment și sacrificiul soldaților români pentru realizarea acestui ideal ne fac datori să celebrăm prin activități specifice la nivelul fiecărei școli.

Prin astfel de activități, elevii devin părtași la istoria națională a României și prin afirmarea sentimentului patriotic, ei sunt purtătorii valorilor și tradițiilor românești. Spiritul național este în inima fiecărui român, dar cu ocazia centenarului, sufletul român trebuie să vibreze și mai mult odată cu îndeplinirea visului secular al tuturor românilor.

Viitorii cetățeni ai țării, conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în viață cu fundamente morale puternice, care au la bază dragostea pentru patrie și mândria de a fi român.

Cu ocazia desfășurării Cercului Pedagocic al învățătorilor din semestrul I, marți, 13 noiembrie a.c., cadrele didactice din învățământul primar de la Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” din Cajvana au sărbătorit cum se cuvine acest eveniment.

Tema acestui semestru, “Preocupări ale învățământului sucevean în anul Centenarului Marii Uniri”, a fost destul de generoasă oferind învățătoarelor, susținătoare ale lecțiilor demonstrative: prof. înv.primar Dranca Minodora ( Clasa Pregătitoare A) – activitatea “România, Țara mea!”, prof.înv.primar Rotar Nicoleta ( clasa I A) – activitatea “Eu sunt român !”, învățătoare Tomescu Ștefănica ( clasa a II-a B) – activitatea “Am fost și eu la Alba Iulia”, învățătoare Pîțu Casandra ( clasa a III-a A) – activitatea “Tricolorul Unirii” și prof.înv.primar Savu Adriana ( clasa a IV-a C) – activitatea “Țara natală, însemnele țării / România, membră a Uniunii Europene”, să desfășoare lecții care să dezvolte spiritului civic al elevilor  prin implicarea lor în activități cu caracter divers (lectură, educație civică, istorie, dezvoltare personală, muzică, dans, teatru, desen, comunicare în limba română), urmărind de asemenea implementarea gândirii că în pofida vicisitudinilor timpului, românul a luptat întotdeauna pentru idealurile sale.

Toate activitățile au fost desfășurate la SUPERLATIV, obiectivele urmărite (cunoaşterea elementelor de istorie, geografie, religie care definesc portretul poporului român;  stimularea dorinţei de pătrundere în spiritualitatea românească;  însușirea și consolidarea cunoștințelor despre împrejurările care au favorizat Marea Unire ; descoperirea unor lucruri noi despre viața și cultura românilor care au trăit la începutul secolului al XX-lea ; conștientizarea importanței jertfei umane și materiale a românilor pentru înfăptuirea visului de veacuri : UNIREA ; dezvoltarea sentimentul patriotic ; cinstirea tuturor evenimentelor cu caracter istoric;  lecturarea textelor istorice și literare; etc. ), fiind îndeplinite cu succes. Materialul didactic folosit a fost divers și bogat: planşe cu imagini reprezentând UNIREA, planşe cu personalități istorice, steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu povestiri istorice, CD-uri cu filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică, calculator, videoproiector, costume( costum popular, cravate tricolore, tricouri imprimate) și decoruri pentru programe artistice; pliante, etc.

Desfășurarea și evaluarea activităților desfășurate în cadrul Cercului Pedagogic al Învățătorilor la Liceul Tehnologic ” Ștefan cel Mare” din Cajvana a fost onorată de prezența  reprezentatului  ISJ Suceava, domnul inspector pentru învățământul primar, Șpac Laurenție. Dumnealui a felicitat cadrele didactice susținătoare de activități, referate și informări de specialitate și nu numai, întregul colectiv al liceului din Cajvana pentru prestația din acea zi, pe domnii directori, director coordonator, prof. Robu Nicolae, precum și directorul adjunct, prof. Ciotu Iulian care, deasemenea au fost prezenți la activități.

Toate cadrele didactice din cadrul Cercului Pedagogic , zona Solca, prezente la eveniment au primit flori tricolore, proiecte didactice, pliante , insigne, dar și deserturi specifice sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, ciocolate și un tort delicios  în formă de hartă a ROMÂNIEI.

Prof.înv.primar Seserman Lidia-Loredana

Responsabilă cu promovarea imaginii

Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana