OCPI Suceava: A început cea de-a cincea etapă de finanţare a lucrărilor de cadastru general. 93 de localități sucevene s-au înscris în program

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a început cea

de-a cincea etapă de finanţare a lucrărilor de cadastru general, prin Programul

naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Suma totală alocată de

ANCPI În această etapă de finanţare pentru Înregistrarea imobilelor În sistemul

integrat de cadastru şi carte funciară, pe sectoare cadastrale, este de aproape 280 de

milioane de lei.

ANCPI finanţează şi În 2019, din veniturile proprii, lucrări de cad astru general În toate

localităţile eligibile În cadrul PNCCF. Primarii interesaţi să Înceapă sau să continue lucrările

de cadastru general pe sectoare cadastrale pot Încheia contracte de finanţare cu oficiile de

cad astru şi publicitate imobiliară (OCPI) Începând cu luna aprilie. Lucrările sunt gratuite

pentru cetăteni.

În 2019, fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) poate primi 160.000 de lei

pentru Înregistrarea gratuită a proprietăţilor În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară,

faţă de 155.000 de lei În 2018, 150.000 de lei În 2017 şi 135.000 de lei În 2016. Până În

prezent, 2.181 de primării şi-au exprimat dorinţa de a accesa aceşti bani În 2019, pentru a

Înregistra În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară o suprafaţă estimată de

3.291.000 hectare şi un număr estimat de 4.066.000 de imobile.

Astfel, Începând cu data de 3 aprilie 2019, fiecare oficiu teritorial va comunica

unităţilor administrativ-teritoriale care au solicitat finanţare În această etapă, suma de care

vor beneficia si modelul contractelor de finantare.

În judeţul Suceava, au fost Înregistrate 93 de cereri pentru finanţarea lucrărilor de

cadastru care vor Începe În acest an, În cuantum de12. 781.810 lei.

Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente

proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Totodată, pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, primăriile care semnează

contracte de finanţare cu OCPI – urile trebuie să găsească prestatori până În luna august,

anul curent. Conform legislaţiei, ANCPI va efectua plăţile către primării după deschiderea

cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.

Obiectivul principal al PNCCF este Înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri,

clădiri şi apartamente) din România În Sistemul integrat de cad astru şi carte funciară.

Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi

din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, În cuantum de peste 300

de milioane de euro. De asemenea, În cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanţare poate

fi bugetul local al primăriilor.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI,

www.ancpi.ro.