ANGAJAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, O SOLUȚIE LA DEFICITUL FORȚEI DE MUNCĂ

Cum transformăm dizabilitatea în abilitate? Cum putem schimba paradigma din persoană asistată social în persoană care contribuie la viața comunității? Cum ar trebui statul să reinvestească taxa pe dizabilitate pentru a contribui la activarea acestui grup țintă pe piața muncii? Ce servicii de suport ar trebui create în comunitate care să asigure tranziția persoanei cu dizabilități în procesul de calificare și angajare? Sunt doar câteva dintre întrebările pentru care s-a încercat identificarea unor  răspunsuri și soluții în cadrul Seminarului de Lucru al Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială Regiunea de Nord-Est, cu tema „Ocuparea persoanelor cu dizabilități: un răspuns la deficitul forței de muncă, organizat în data de 15 mai 2019.      


            Seminarul s-a derulat în cadrul proiectului „PRO-PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training” și a reunit membri ai Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială Regiunea Nord-Est, reprezentanți din administrațiile publice locale, DGASPC, AJOFM, ITM, AJPIS, Penitenciare, Inspectorate Școlare Județene, patronate, sindicate și ONG-uri din toate județele regiunii. Tema întâlnirii, „Ocuparea persoanelor cu dizabilități: un răspuns la deficitul forței de muncă”, reprezintă subiectul unei politici publice pe care Centrul de Dezvoltare Socială T&CO o va realiza în cadrul proiectului PRO-PACT.

            Roxana Ateșoae, managerul proiectului, a motivat necesitatea unei astfel de politici publice: „Problema deficitului de forță de muncă este o problemă generală, iar răspunsul nostru reprezintă o combinație de măsuri ce vizează ocuparea și incluziunea grupurilor vulnerabile. Proiectul s-a construit pe structura Pactului Regional și a Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială, ele reprezentând configurația optimă pentru dezbaterea acestei propuneri.

            Angela Achiței, expert grupuri vulnerabile în cadrul proiectului, a detaliat structura și conținutul politicii publice, făcând referire la situațiile actuale privind inserția persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii: „Măsurile propuse de politica publică alternativă vizează concret modificarea prevederilor din Legeea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în ceea ce privește modul de utilizare a cotei de dizabilitate, a prevederilor din legea șomajului 76/2002 care privesc subvenționarea locurilor de muncă a angajaților greu ocupabili și a legislației achizițiilor publice cu privire la contractele rezervate. Propunem promovarea unui pachet integrat de servicii sociale și de ocupare pe principiul One Stop Shop.”

            În cadrul seminarului au fost prezentate și exemple de bune practici de către Daniela Țitaru, director general DGASPC Bacău și Iuliana Gabriela Ciorobîtcă, de la Liceul Tehnologic Special, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț. Punctul de vedere al angajatorilor cu privire la problema abordată a fost susținut de către Liliana Agheorghicesei, Președinte Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava.

            Anca Tompea, expert parteneriate în cadrul PRO-PACT, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participare și feedback și a prezentat următorii pași ai proiectului.„Pe 11 – 12 iunie vom organiza la București o conferința națională pentru prezentarea  propunerii noastre de politică publică alternativă, la care vom invita autoritățile centrale cu atribuții în domeniu. Considerăm că soluțiile noastre au un impact concret și argumentat și sunt fundamentate pe realitatea din piața muncii și pe problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.”

            Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile publice.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

  • 50 angajați ai ONG-urilor, membre al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
  • 50 angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare;
  • 42 persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Detalii tehnice

Perioada de implementare a proiectului: de la 18/04/2018 până la 17/08/2019.

Valoarea proiectului: 982.513,48 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager proiect: Roxana Ateșoae

Tel: 0758 028 613  

www.pro-pact.ro