USV continuă implementarea proiectului „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a virat, până la data de 30 iunie 2020, tranșa finală către 34 dintre cei 37 de beneficiari ai proiectului „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”. Suma reprezintă diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, de aproximativ 164.000 lei, către acei antreprenori care au făcut dovada realizării veniturilor din activitatea curentă, prevăzute în ghidul solicitantului (minimum 30% din valoarea tranșei inițiale) și angajării a minim 2 persoane. Aceste rezultate sunt unele importante în contextul economic actual, determinat de criza sanitară, context în care antreprenorii au derulat și derulează activități într-un mediu neprielnic, au încercat și, de cele mai multe ori, au reușit să depășească barierele impuse de starea de urgență și/sau de alertă, cu sprijin și îndrumare atentă din partea experților de monitorizare.

Administratorul schemei de antreprenoriat, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, împreună cu partenerul Addvances Strategic Solutions SRL, desfășoară acțiuni care au ca scop final monitorizarea activității întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea ideii de afacere, asumată în sensul dezvoltării, nu doar al supraviețuirii în piață, precum și atingerea tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă, precum și funcționalității întreprinderilor create.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel regional, pentru a încuraja dezvoltarea de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de Nord-Est. Proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est (37 de firme nou înființate – minim 2/județ), cât și asupra balanței forței de muncă (creșterea ocupării cu cel puțin 74 de persoane – minim 2/afacere).

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Manager proiect,
Gabriela Prelipcean