181 de elevi de la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava vor participa la programe de învățare la locul de muncă, având șanse mai mari să se integreze pe piața muncii

Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat” Suceava va implementa, în perioada august 2020 – seprtembrie 2022, proiectul „POT – PARTENERIAT, OPORTUNITATE, TRANSFER DE COMPETENȚE”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor profesionale practice specifice pentru 181 elevi, din care aproximativ 60% din mediul rural, înmatriculați în sistemul național de învățământ profesional – nivel de calificare 3, la Colegiul Tehnic ,,Petru Musat” din Suceava, prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Mecanică, Turism și Alimentație publică, Comerț, Estetică și igiena corpului omenesc, Electromecanică, Electric și Fabricarea produselor din lemn, domenii din sectoare cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și SNCDI, în vederea inserției viitoare, pe piața muncii, a cel puțin 39 de elevi.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 – Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesională și dezvoltare personală în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru 181 de elevi, dintre care minim 136 (peste 75%) dobândesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajează și 19 (peste 10%) își continuă studiile sau urmează alte cursuri de formare.

OS2 -Participarea la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și inovative și competiții profesionale pentru 181 de elevi și angajarea a minim 39 (21%) dintre aceștia ca urmare a finalizării acestora.

OS3 – Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică / potențiali angajatori pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate părțile implicate (elevi, părinți, angajatori, unități de învățământ).

Bugetul total al proiectului este de 2.366.599,94 lei iar valoarea cofinanţării în procent de 2% este acordată de Primăria Municipiului Suceava.

Activitățile de consiliere, orientare profesională și dezvoltare personală a elevilor din cadrul proiectului vor ajuta grupul țintă să-și identifice propriile calități și înzestrări personale, să cunoască cerințele și oportunitățile pieței muncii și să primească îndrumare spre obținerea calificării vizate.

În plus, serviciile de consiliere și orientare profesională le vor oferi elevilor informații actualizate privind competențele teoretice și practice necesare la angajare, situația actuală de pe piața muncii locale și naționale și prognozele asupra evoluției viitoare a acesteia, astfel încât aceștia să cunoască pașii necesari pentru a se îndrepta către o carieră de succes. 

Elevii din clasele a 10-a şi a 11-a învăţămînt profesional, care vor face parte din grupul ţintă vor primi subvenţii în cuantum de 150 lei pe săptămână pentru perioada de instruire practică, 9 respectiv 10 săptămâni.

La finalul proiectului, grupul țintă va deține competențele necesare ocupării postului vizat, va fi capabil să utilizeze echipamentele/programele folosite de către principalii angajatori de pe piața muncii în domeniul urmărit, să se prezinte și să obțină un loc de muncă conform domeniului studiat.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung pentru grupul țintă, prin dezvoltarea abilităților interpersonale și competențelor specifice și practice direct la angajatori, care să le permită fie accesul pe piața muncii.

În plus, prin dezvoltarea de medii de practică inovative și a unui sistem informațional bidirecțional, stabil și de incredere între agenții economici și unitatea de învățamânt, proiectul contribuie la creșterea șanselor tinerilor din generațiile viitoare de la aceeași specializare sau de la specializări apropiate la o educație de calitate, care să-i pregătească și să le faciliteze angajarea.

Beneficiile proiectului vor fi cunoscute și multiplicate și în afara grupului țintă sau a unității de învățământ sprijinite, atât prin intermediul rețelei de parteneri și de colaboratori, a evenimentelor dedicate, cât și a altor programe de formare, desfășurate și popularizate în afara proiectului.

Director,

Prof. dr. Maria Teodoreanu