PENSIUNEA TRADIŢIONALĂ – o găselniţă a Grupului de lucru pentru dezvoltarea turismului în Suceava

Comunicat de presă
În data de 05 martie 2009, în sala ”Nicolae Labiș” a Consiliului Județean Suceava, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru legislativ pentru dezvoltarea turismului la nivelul județului Suceava. Membrii grupului de lucru legislativ (11 persoane) sunt reprezentanți ai administrațiilor publice locale, asociațiilor profesionale de turism, agențiilor de turism și structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare de la nivelul județului Suceava. Funcția de președinte este ocupată de d-na deputat Sanda Maria Ardeleanu, care depune eforturi constante în Parlamentul României, în cadrul comisiilor de specialitate din care face parte, pentru dezvoltarea turismului în județul Suceava.

Obiectivul major al acestui grup de lucru legislativ îl constituie identificarea problemelor cu care se confruntă turismul sucevean și stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea lui, care să fie concretizate în propuneri legislative, materializabile în acte normative promulgate. Una dintre propunerile lansate în cadrul ședinței aparține reprezentanților asociațiilor profesionale de turism și se referă la introducerea categoriei de ”Pensiune tradițională” în nomenclatorul structurilor de primire turistică de la nivel național. Condițiile de bază pe care trebuie să le îndeplinească o pensiune turistică pentru a fi declarată pensiune tradițională sunt: proprietarul să locuiască în respectiva clădire, arhitectura să fie tradițională și autentică, capacitatea de cazare să fie cuprinsă între 2 și 7 camere, gastronomia să fie tradițională și turistul să aibă posibilitatea de a lua parte la activitățile curente ale gospodăriei.

Acest demers se regăsește și în Strategia de dezvoltare a turismului în județul Suceava pentru perioada 2009-2013 (direcția strategică ”Tradiție și autenticitate în zona Bucovinei prin turism”) și beneficiază de sprijinul direct al doamnei deputat Sanda Ardeleanu, urmând a fi supus dezbaterilor din comisia de specialitate a Parlamentului României. Ne exprimăm pe această cale speranța că inițiativa sus amintită va fi materializată printr-un act normativ promulgat.

Administrator Public al judeţului Suceava, Luhan Petru.

loading...