Nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbi organizate de Centrul de Limbi și Culturi Străine Synergia Linguarum din cadrul USV


Intră acum și în grupul de

Între 14.10 şi 31.12.2020, Centrul de Limbi şi Culturi Străine Synergia Linguarum (CLCSSL) organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul academic 2020-2021, exclusiv Online, prin trimiterea unei solicitări de înscriere via e-mail pe adresa [email protected], la următoarelecursuri:

a)cursuri de obţinere certificat național de competenţă lingvisticăpentru toate nivelurile (la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, ucraineană, rusă, polonă);

b) cursuri de obţinere certificatinternaţional de competenţă lingvisticăla:

Engleză

Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International English Language Testing System (IELTS).Examenelese pot ţine și în cadrul USV, după finalizarea modulului corespunzător tipului de certificat.

Germană

Goethe-Zertifikat: toatenivelurile.

NB (1): cursurile de chineză se desfășoară în regim gratuit, exclusiv ONLINE, iar înscrierile se fac prin accesarea acestui link.

Cu excepția limbii chineze, cursurile la toate limbile se vor desfășura în perioada martie-iunie 2021 și au ca format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar formaţiile de studiu cuprind min. 15 cursanţi.

Cursurile se vor desfășura fie on-site (față în față), fie on-line, cu posibilitatea de tranziție de la un regim la altul, în funcție de evoluția situației epidemiologice în respectiva perioadă.

Valoarea taxei este de 500 RON pentru un modul integral de 50 de ore. Această valoare se reduce

a)la 300 RON pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, precum şi pentru angajaţii USV(completare cerere și anexare adeverinţă la formular de înscriere);

b)la 400 RON pentru elevi, pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei AlumniUSV, precum şi pentru şomeri (completare cerere și anexare adeverinţă la formularde înscriere).

NB (2):

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 Ani, formularul de înscriere va fi completat de către unul dintre Părinți, iar la acesta se va atașa o copie xerox a certificatului de naștere. Cursanții din această categorie vor beneficia de reducerea aplicată în cazul elevilor, mai precis de 100 de lei (pe baza unei adeverințe eliberate de secretariatul școlii).

Detalii se pot obține la adresa de e-mail indicată mai sus și la numărul de telefon 0743694611 (de luni până vineri, între orele 13-15), iar informații suplimentare sunt postate în timp util pe contul public de facebook și pe pagina web a centrului.

În perioada martie-august 2021, CLCSSL va organiza, pentru persoane interesate, și care nu au urmat cursurile organizate în cadrul centrului, testarea competenţelor lingvistice la limbile menționate mai sus, cu eliberarea unui atestat de cunoaștere a limbii.

În speranţa că CLCSSL va răspunde interesului crescând al comunității noastre pentru limbile străine, echipa centrului îi așteaptă pe viitorii cursanți să descopere noi teritorii lingvistice sub de-acum binecunoscutul motto:

“Limba iscusită este singura unealtă tăioasă care se ascute pe măsură ce o folosești” (Washington Irving).


Intră acum și în grupul de