Universitatea “Stefan cel Mare” a lansat un proiect de cercetare care ofera 40 de burse post-doctorale

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a început derularea proiectului “Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post-doctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate”, proiect cofinanţat de Fondul Social European, în cadrul domeniului “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.

Potrivit declaraţiilor managerului proiectului, prof. dr. ing. Adrian Graur, rectorul universităţii sucevene, acest proiect îşi propune restructurarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea într-un cadru integrat şi interdisciplinar a şase programe de cercetare şi inovare postdoctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate.

De asemenea, 40 de cercetători vor primi sprijin financiar în cadrul acestui program, beneficiind de burse lunare de până la 4000 lei, decontarea cheltuielilor de deplasare la diverse manifestări ştiinţifice şi achiziţia de echipamente destinate cercetării.

Tot Adrian Graur a menţionat că schimbările structurale propuse în cadrul acestui proiect urmăresc crearea unui sistem de studii postdoctorale viabil pe termen lung, atractiv pentru tinerii cercetători şi competitiv pe plan internaţional.

Grupul ţintă al proiectului demarat de universitatea suceveană este format din cercetători din patru regiuni ale ţării, respectiv cea de Nord-Vest, Nord-Est, Centru şi Vest. Pentru a face parte din proiect, cercetătorii trebuie să treacă de concursul care va fi organizat în vederea selecţiei participanţilor şi să fi obţinut titlul de doctor după data de 01.01.1999. Mai mult, fiecare candidat pentru bursa post doctorală va trebui să prezinte un proiect iar criteriile de selecţie continuă, urmând a fi stabilite definitiv de managerii proiectului.

Bugetul total al proiectului este de 13 400 000 lei iar unul dintre principalele sale scopuri este menţinerea şi atragerea cercetătorilor în România.

Potrivit declaraţiilor echipei sucevene de proiect, luna iulie va fi prima lună de burse post-doctorale la Suceava. În luna iunie a acestui an se preconizează că va avea loc concursul în urma căruia urmează să se stabilească lista celor 40 de cercetători români care vor beneficia de bursă, fiind selectaţi în cadrul proiectului “Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post-doctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate”.