USV organizează o serie de workshop-uri și sesiuni de instruire în cadrul a două proiecte transfrontaliere cu parteneri din Ucraina, Ungaria și Slovacia


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 22-24 septembrie 2021, o serie de activități, workshop-uri, sesiuni de instruire, în cadrul a două proiecte transfrontaliere.

Primul proiect a fost implementat începând cu 12 aprilie 2020, cu titlul Cross-Border Cooperation Smart Energy – CBCSmartEnergy,din cadrul Joint Operational Programme Romania – Ukraine, ENI CBC – 2SOFT/1.2/52, în parteneriatul:

  • Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), care participă la acest proiect în calitate de coordonator,director de proiect: prof. univ. dr. ing. Radu-Dumitru PENTIUC, directorul Departamentului de Electrotehnică, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din USV, alături de:
  • Universitatea Națională Uzhgorod (UzhNU) din Ucraina;
  • Asociația Internațională pentru Dezvoltare Regională (IARDI) din Ucraina.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (prelungită cu încă 3 luni, până în ianuarie 2022), bugetul total al proiectului fiind de 331.554.00 €, din care, alocat de Uniunea Europeană 298.398.6 €, bugetul USV fiind de 158.554.00 €.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea utilizării noilor tehnologii și inovații în domeniul energiei regenerabile oferite prin promovarea și sprijinirea cercetărilor și inovațiilor într-un mod durabil în regiunile de frontieră ale Ucrainei și României.

În același timp, se dorește crearea unei platforme solide pentru acțiuni și studii comune de cercetare, inclusiv achiziționarea de echipamente conexe performante, în domeniul energiei regenerabile și al eficienței resurselor.

În cadrul celui de-al doilea proiect transfrontalier, New Energy Solutions in Carpathian area – NESiCA, care face parte din cadrul programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, axa OT6 „Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”, partenerii sunt:

  • Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, partener, director de proiect: şef lucrări dr. ing. Constantin UNGUREANU, de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor;
  • Regiunea Szabolcs-Szarmar-Bereg din Ungaria, partener;
  • ONG-ul Centrul de Inițiative European din Ucraina, partener;
  • Universitatea Tehnică din Kosice din Slovacia, partener;
  • Universitatea din Nyíregyháza din Ungaria, partener;
  • Universitatea Națională Uzhgorod din Ucraina, beneficiarul principal, coordonator, al proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 €, din care alocat de Uniunea Europeană 994.236.56€, bugetul USV fiind de 124.313.72 €.

Ca obiectiv general, proiectul asigură promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în comunități, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din regiunile de frontieră ale celor patru state. Impactul pe termen mediu va duce la creșterea producției și a consumului de energie din surse de energie regenerabilă în comunități, iar pe termen lung, va conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Astfel, se propune o abordare inovatoare bazată pe cooperarea dintre universități, comunități locale și ONG-uri.

În data de 22.09.2021, în intervalul orar 10.00 – 11.30, se organizează festivitatea de deschidere a activităților celor două proiecte, precum și o conferință de presă, în Aula din corpul E al Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), la care vor participa oficialități ale municipiului Suceava, cadre didactice și cercetători de la Universitatea Națională Uzhgorod (UzhNU) și Asociația Internațională pentru Dezvoltare Regională (IARDI) din Ucraina, precum și membrii comunităților locale, unităţi administrative teritoriale – UAT din judeţul Suceava, implicate şi partenere în cele două proiecte.


Intră acum și în grupul de