“Instalatie de Icoane, Eikon-Symbolon-Eidolon”, la Biblioteca Bucovinei

Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei , Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, Librăriile Alexandria, cu binecuvântarea Î.P.S. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuților, organizează joi, 9 decembrie, începând cu ora 13.00, în galeria de artă a Bibliotecii Bucovina, vernisajul expoziţiei – ”Instalaţie de Icoane, Eikon – Symbolon – Eidolon”, o terapie vizuală de Emilian A. Gavrilean.

Pictorul de icoane își începe întotdeauna lucrarea cu o rugăciune: „Tu, Doamne, Dumnezeule, Stăpâne a toate, luminează și îndreaptă sufletul, inima și mintea robului Tău; călăuzește-mi mâinile ca să pot înfățișa cum se cuvine și în mod desăvârșit chipul Tău, al Sfintei Tale Maici și pe cele ale tuturor sfinților pentru slava, bucuria și înfrumusețarea Sfintei Tale Biserici”.

O expoziție de icoane creștine ortodoxe este o treaptă unică a revelației: omul devine ceea ce contemplă, așadar se preschimbă el însuși în lumina de dincolo, care țâșnește din icoană.

Felul în care această lumină dătătoare de pace, înțelepciune și iubire lucrează asupra sufletului omenesc este analizat, încă de la începuturile vieții spirituale și respectiv ale medicinii, nu numai de către teologi și semioticieni, ci și de către medicii sau psihologii terapeuți.

Părintele Emilian A. Gavrilean pledează nu numai pentru Arta Icoanei ci și pentru Terapia vizuală, prin schimbul de priviri dintre om și Dumnezeu. Autorul avertizează, precum altădată Ava Visarion, unul din Părinții Bisericii de la începuturilor secolului al V-lea, că iluminarea omului, adică îndumnezeira (theôsis), este legată deopotrivă de fizica vederii precum și de spiritualitatea vederii.

Expoziția “Eikon, Symbolon, Eidolon” deschide o nouă paradigmă a raportării omului la lumina revelației („un întuneric care-ți ia ochii“); pe de altă parte, viziunea autorului – originală, subtilă, propunând un exercițiu de salvare a omului prin îndumnezeirea vizual – autohipnotică – închide un arc peste timp, ducând mai departe conceptul marelui Sfânt Grigore Palamas (+ 1359), după care a participa la energiile dumnezeiești înseamnă a deveni tu însuți, într-un anume fel, lumină.

“Relația terapeutică dintre privirea omului și privirea divină, relație care se stabilește în cadrul contactului dintre om și icoană, are valențe multiple: Emilian A. Gavrilean pledează pentru îmbunătățirea calității omului contemporan prin optimizarea modului său de a vedea lumea, dincolo de ochii trupești, și cu ajutorul ochilor minții și ai sufletului”, a apreciat scriitoarea Angela FURTUNĂ.

Emilian A. Gavrilean a fost născut la data de 19 august 1975, într-o familie renumită pentru pictorii bisericești Ioan și George Gavrilean; încă din liceu, autorul participă la pictarea unor biserici și își face ucenicia alături de acești maeștri care îl introduc în tainele meșteșugului. Mai departe, urmând Colegiul Național „Ciprian Porumbescu” din Suceava, Secția Pictură, autorul se formează și la școala regretatului maestru Ioan-Carp Fluierici și a doamnei Camelia Rusu.

Între 1994-1998, urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, secţia Pastorală, obţinând Licenţa în Teologie Morală cu tema ,,Relaţia dintre suflet şi trup în Teologia Morală’’, sub îndrumarea preotului profesor Dr.Gheorghe Popa. Actualmente doctorand al Universităţii de Artă ,,George Enescu”- Iaşi, secţia Arte Vizuale.

Câteva realizări, notabile deja, îi recomandă cariera artistică pentru o evoluție în registrul excelenței: Expoziţii personale de icoană în ţară la Gura Humorului, expoziţii personale de icoană în străinătate la Varşovia, Pila, Polonia, Bialystok, Polonia, lucrări de artă religioasă decorativă şi murală la Suceava şi Vama-Suceava, Botoşani, Capu-Codrului, Botoşana, lucrări intrate în uzul liturgic al unor Biserici, lucrări în colecţii particulare, în ţară: Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Botoşani, Suceava, Gura-Humorului şi în străinătate: SUA, Canada, Franţa, Anglia, Germania, Spania, Italia, Grecia, Polonia ş.a.

Evenimentul va fi prezentat de criticul Valentin Ciucă, preot profesor Ioan Irimia,
psiholog Catrina Cotoară, fiind moderat de scriitoarea Angela Furtună.