“O celebrare a excelentei”, la Biblioteca Bucovinei

Biblioteca Bucovinei mijloceşte, de sărbători, întâlnirea dintre publicul sucevean şi câteva cărţi rare. Una dintre acestea este ediţia bilingvă româno-franceză, o nouă apariţie editorială notabilă intitulată “George Enescu în constelaţia muzicii universale” a autorului Vasile Doroş.

Traducerea în limba franceză este realizată de Gabriela Ceucă şi Mihaiela Cojan, coperta şi prezentarea grafică aparţine lui Ioan Viorel Cojan, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, iar tiparul este executat de R.A. „Monitorul Oficial” Bucureşti, România. Volumul a apărut la Editura Rao Intenational Publishing Company, se găseşte pe rafturile bibliotecii „I.G.Sbiera” şi este dedicată cititorilor de elită.

„Un album de artă ce încununează maximafilia cu o realizare de excepţie”, astfel apreciază această carte Jean Pierre Mangin, Président de l´Académie Européenne de Philatélie.

„Mai multe cărţi în una singură: un album de artă, un dicţionar iconografic (190 de muzicieni din Europa şi America, legaţi de George Enescu, reuniţi într-o galerie a excelenţei universale artistice), dar în acelaşi timp o capodoperă monografică şi critică destinată deopotrivă melomanilor, bibliofililor şi filateliştilor; puterea geniului care a fost George Enescu ajunge la cititorii acestei cărţi rare prin forţa evocării şi prin intensitatea mesajului construit prin rigorile maximafiliei. Calitatea grafică ireproşabilă a volumului îl însoţeşte pe cititor într-o revelaţie inegalabilă despre povestea unui geniu românesc. Pentru că, aşa cum spunea cu modestie George Enescu despre el însuşi, „povestea aceasta începe acolo, departe, pe plaiurile Moldovei”…Este o poveste magică…”, apreciază, la rândul ei, scriitoarea Angela Furtună.

loading...