ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 2523 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 627 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 537 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 280 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 205 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 76 mc
Lemn foc – 1307 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 5555 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

Cherestea rasinoase cls C – 6,390 mc
Rigle răşinoase – 0,128 mc
Lemn foc – 10,480 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI -16,998 Mc

Margini răşinoase – 200 ml

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 24 mai 2011, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Adîncata, Pătrăuţi, Fălticeni, Râsca, Mălini, Marginea, Solca, Frasin, Vatra Dornei şi Dorna Candreni.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc in ziua de 19 si 20 mai între orele 900-1400, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.