„Nationalismul – o liturghie a modernitatii”. Vezi cum a fost abordata tema la Conferintele Muzeului Bucovinei

Cea de-a patra ediţie a Muzeului Bucovinei Suceava, l-a adus joi, în faţa publicului sucevean, pe prof. univ. dr. Cătălin Turliuc, din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, care a ales să vorbească despre „o temă care a picat în desuetudine”, în opinia istoricului, cu precădere în ultimul deceniu al secolului trecut, „o temă care provoacă întotdeauna dincolo de reacţii iraţionale, foarte multe afecte” – Naţionalismul – o liturghie a modernităţii.

Cu scopul de a explica titlul conferinţei, istoricul a precizat că: „Un titlu mai complet şi mai evocator ar fi fost – < Naţionalismul, o liturghie a modernităţii > , evident, ghilimelele sunt implicite şi poate un titlu mult mai complet şi mai evocator ar fi fost < Naţionalismul o liturghie secularizantă a modernităţii > , pentru că una din dimensiunile fundamentale ale lumii moderne, alături de procesul industrializării, de birocratizare, de omogenizare este fără îndoială secularizarea, adică despărţirea sacrului de profan”, a menţionat istoricul.

Totodată, acesta a explicat publicului prezent la conferinţă că subiectul ales de el poate fi unul de interes major pentru fiecare dintre participanţi, deoarece „astăzi asistăm la moartea unei ideologii care a fost îndelung blamată de lumea occidentală şi pe care am asumat-o şi noi după anii ’90, şi anume multiculturalismul”, a precizat Turliuc.

Profesorul a amintit geneza conceptului de multiculturalism punându-l în opoziţie cu conceptul de naţionalism, amintit totodată că în secolul XX naţionalismul a fost văzut ca secolul extremelor, al violenţei extreme, secolul a două războaie totale, al unei tensiuni extinse la nivel global care a generat un nou sistem internaţional, fiind marcat de extremism.

În precizările sale, Cătălin Turliuc a vorbit deopotrivă despre şovinism, despre comunism, despre relaţia dintre naţionalism şi religie, în acest sens pregătind şi un eseu în care a vorbit despre noţiunile de sacru şi profan.