Manifestarea stiintifica „Turismul Ecumenic in Bucovina”, la editia a II-a la Universitatea Suceava


Intră acum și în grupul de

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava va găzdui sâmbătă, 30 iunie 2012, de la ora 11.30, corp J, în sala J3, cea de-a II-a ediţie a manifestării ştiinţifice “Turismul Ecumenic în Bucovina”, se arată pe site-ul instituţiei de învăţământ superior.

“Manifestarea ştiinţifică va avea loc sub patronajul Facultăţii de Inginerie Alimentară, urmăreşte promovarea turismului ecumenic în judeţul Suceava şi zonele limitrofe.

La acest eveniment vor prezenta lucrări ştiinţifice, cadre didactice de la: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava, Liceul Economic << Vasile Conta >> , Tg. Neamţ, Colegiul Agricol Fălticeni, Colegiul << Alexandru cel Bun >> , Gura Humorului şi Colegiul << Andronic Motrescu >>, Rădăuţi.

Totodată vor susţine lucrări ştiinţifice studenţii Facultăţii de Inginerie Alimentară, specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism, dat fiind importanţa acestei specializări în domeniul turismului. Este o manifestare care se adresează cadrelor didadictice universitare şi preuniversitare, studenţilor din cadrul facultăţii noastre şi a altor facultăţi, dar şi publicului.

Acest simpozion, aflat la a II-a ediţie, urmăreşte prezentarea şi cunoşterea traseelor turistice religioase din zona Bucovinei, Neamţului şi Maramureşului, care înglobează pagini de istorie, tradiţii şi obiceiuri străvechi, monumente unice şi mesteşuguri specifice, ctitorii medievale care atestă o permanenţă spirituală şi istorică a locuitorilor acestor meleaguri”, se arată pe site-ul USV.


Intră acum și în grupul de