Şcoli în clădiri mai vechi de 100 de ani- adevărate bijuterii arhitecturale

În oraşul Suceava există cel puţin patru clădiri mai vechi de 100 de ani în care actualmente funcţionează şcoli. În ordinea vechimii, acestea sunt: clădirea corpului A a Liceului de Artă „Ciprian Porumbescu”, clădirea Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, clădirea Şcolii Generale nr. 5 din Burdujeni şi clădirea Şcolii Generale nr. 6 din Burdujeni Sat.

Cea mai veche clădire din oraş, în care şi în momentul de faţă funcţionează o şcoală, este clădirea corpului A a Liceului de Artă „Ciprian Porumbescu”, atestată documentar pentru prima dată în anul 1784. Pe 3 februarie anul acesta, ea a împlinit 225 de ani de atestare documentară. Această clădire a fost construită pe temelia curţilor domneşti ale lui Ştefan cel Mare, iar un perete din interiorul şcolii făcea parte, probabil, din casa de vânătoare a voievodului. Sub şcoală se află un beci de dimensiuni apreciabile, şi se crede că acesta ar fi fost un tunel care ducea de la Curtea Domnească, până înspre fosta cetate situată în cartierul Zamca. De la temelia şcolii se continuă temelia Curţii Domneşti, unde în prezent se fac lucrări de restaurare, astfel încât corpul A al Liceului de Artă poate fi socotit ca fiind amplasat pe sit arheologic. Nu se cunoaşte destinaţia iniţială a clădirii, însă este foarte puţin probabil ca ea să fi găzduit de la început ore de curs. Se ştie că până în 1957, clădirea a aparţinut fostului Liceu de Fete „Doamna Maria”, după care, până în 1962, în clădire a funcţionat Şcoala Medie nr. 2. Începând din 1962-1963, Şcoala Medie nr. 2 îşi mută sediul într-o clădire nouă construită în strada Petru Rareş, iar în clădirea de pe strada Curtea Domnească (fostă Karl Marx), a rămas Şcoala Generală nr. 2 , care va purta denumirea de Şcoala Generală nr. 4 până în 1964, după care revine Şcoala Generală nr. 2.
După Revoluţie, vechea clădire se transformă, începând cu 1 septembrie 1990, în Liceu de Artă, având ca director pe vremea aceea pe pictorul Ion Carp-Fluierici. La ora actuală, doar specialiştii ar mai putea deduce vechimea bi-centenară a clădirii, întrucât ea este foarte bine întreţinută, devenind cu timpul un adevărat templu al manifestărilor artistice din oraşul Suceava. În perioada 2001-2003, corpul A al Liceului a fost renovat şi consolidat prin utilizarea unor fonduri primite de la Banca Mondială. Cu acest prilej a fost renovată sala de sport, s-au efectuat lucrări la acoperiş, s-a amenajat biblioteca şi s-au renovat sălile de festivităţi şi spectacole.

În ordinea vechimii, clădirea Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” este a doua din oraş. Inaugurată în noiembrie 1895, de atunci clădirea a fost reabilitată ori de câte ori a fost necesar, astfel încât la ora actuală, sub aspect estetic, ea constituie una dintre cele mai atractive clădiri din municipiul Suceava. Ultima reabilitare a clădirii Colegiului „Ştefan cel Mare” a avut loc în anul 2000 şi s-a efectuat din fonduri „Phare”, în valoare totală de 10 miliarde de lei vechi.
Clădirea corpului B al Şcolii Generale „Jean Bart” nr. 5 din Burdujeni a fost finalizată în anul 1902 şi era destinată să găzduiască orele de curs pentru cei aproximativ 300 de elevi cât număra atunci „târgul”. Şi dacă iniţial clasele şcolii erau spaţioase, „bine îngrijite şi cu pereţii împodobiţi cu tablouri intuitive, negre şi colorate, hărţi ca: plasa şi judeţul, România întregită şi Continentele” (Elena Costache Găinariu, Monografia comunei Burdujeni, Bucureşti, 1936), actualmente clădirea nu se deosebeşte cu nimic faţă de oricare altă şcoală din satele Sucevei.
La fel se întâmplă cu corpul A al Şcolii Generale nr. 6 din Burdujeni Sat, construit în anul 1912. Tot în 1912, lângă şcoală, s-a ridicat o clădire care era destinată să servească drept locuinţă directorului şi care acum serveşte doar ca magazie a şcolii. Din 1912 şi până astăzi, trecerea timpului nu pare să-şi fi pus pecetea prea mult asupra clădirii, dar nici nu a determinat autorităţile locale să întreprindă măsuri de amploare de reabilitare.