Funcţia de şef şi cea de adjunct al ISU „Bucovina”, scoase la concurs

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, 12 posturi de inspector-şef, la unităţi subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, printre care şi ISU „Bucovina” Suceava, post rămas vacant la 24 aprilie, după retragerea din activitate a colonelului Lucel Lulciuc. Până la organizarea concursului, pentru ocuparea funcţiei postului de inspector şef, a fost împuternicit colonelul Costică Ungureanu, şef al Serviciului Protecţie Civilă.

Noua funcţie de inspector şef este prevăzută cu gradul de general de brigadă.
Printre principalele cerinţe ale posturilor, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului candidaţii trebuie să aibă studii superioare civile cu licenţă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti ori într-unul dintre domeniile de studii universitare matematică, fizică, chimie, informatică, biologie, geografie, geologie, ştiinţa mediului, istorie, drept, sociologie, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, psihologie, economie, finanţe, administrarea afacerilor, management, arhitectură, urbanism, educaţie fizică şi sport, sau studii superioare militare în domeniul ştiinţe militare şi informaţii şi studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management.

Alte condiţii pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească sunt: gradul militar de cel puţin maior, să aibă vechime în muncă de cel puţin 9 ani, să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitate şi cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, să fi obţinut în ultimii trei ani calificativul de cel puţin „Foarte bun” la aprecierea profesională individuală.

De asemenea trebuie să aibă aptitudini de planificare, conducere, coordonare şi control, discernământ, capacitate de analiză, sinteză şi concepţie, curajul răspunderii, tact, independenţă decizională, imparţialitate, spirit de iniţiativă şi de observaţie, prestanţă, flexibilitate în gândire, solicitudine, disponibilitate, comunicativitate, adaptabilitate, obiectivitate, moralitate, onestitate, loialitate, discreţie, principialitate, consecvenţă, fermitate, să poată lucra sub presiunea timpului şi cu supervizare redusă, spirit conformist. Candidaţii mai trebuie să aibă abilităţi de folosire a computerului personal.

Rapoartele de înscriere la concurs, adresate inspectorului general, general-locotenent Vladimir Secară şi documentele personale vor fi depuse de către candidaţi la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, până la data de 10.08.2009 (data înregistrării), orele 16.00, iar dosarele personale vor fi completate / actualizate şi înaintate de către structurile de resurse umane ale unităţilor care au prevăzute posturile scoase la concurs până la data de 13.08.2009, orele 16.00.

IGSU mai scoate la concurs şi 12 posturi de adjunct al inspectorului şef la unităţile din ţară, deasemena unul fiind la Suceava, post prevăzut cu grad de colonel. Acest post este ocupat interimar de colonelul Romeo Olaru, după ce colonelul Mircea Gospodaru s-a pensionat. Candidaţii trebuie să aibă minim gradul de căpitan. Condiţiile de participare sunt în general asemănătoare cu cele pentru funcţia de inspector şef. Raportul de înscriere trebuie depus până pe data de 10 august, iar dosarele personale vor fi completate / actualizate şi înaintate de către structurile de resurse umane ale unităţilor care au prevăzute posturile scoase la concurs până la data de 12 august orele 16.

Tematica şi bibliografia de concurs vor fi postate ulterior, în timp util în pagina oficială de internet a instituţiei, www.igsu.ro.

loading...