ANUNT

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 18.11.2010, ora 10, la sediul său, CONCURS pentru ocuparea unui post vacant de pădurar la Ocolul silvic Vama.

Condiţii de participare la concursul de promovare pe postul de pădurar:

– Absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.601/2010 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 16.11.2010, ora 16.00, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la verificarea organizată pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (conform model din H.G. nr.1021/25.06.2004);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie, cu semnătura responsabilului resurse umane de la subunitatea în cauză, pentru conformitate cu originalul);
d. carnet de muncă (copie);
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;
h. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Secretariatul Direcţiei Silvice Suceava.