Promovabilitate scazuta pentru obtinerea permisului de conducere la Suceava

Nota de analiză privind activitatea şcolilor de şoferi din judeţul Suceava realizată pentru perioada 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2010 arată că sucevenii care se pregătesc pentru obţinerea permisului de conducere întâmpină mai multe dificultăţi în promovarea probei teoretice, decât celei practice.

Astfel, în cadrul şedinţei anuale care a avut loc sâmbătă, 26 februarie 2011, în prezenţa reprezentanţilor care au venit din partea Instituţiei Prefectului Suceava, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) şi din partea Autorităţii Rutiere Române (A.R.R.), a fost prezentată o notă de analiză a anului trecut, care a arătat că în evidenţele ARR-Agenţia Suceava, figurează 68 de şcoli de şoferi, vizele tuturor fiind în termenul de valabilitate şi 67 de instructori auto autorizaţi.

În perioada analizată s-au desfăşurat 258 de zile de examinare, reprezentând o medie de 4,5 examene pe săptămână, fiind examinate zilnic o medie de 42,80 persoane la proba practică. În perioada analizată au fost examinate la proba practică un număr de 10999 persoane, din care au fost declaraţi “admis” un număr de 9910 de candidaţi şi 1089 “respinşi”, procentul de promovabilitate fiind de 90,10%.

La proba teoretică însă, au fost examinate 22562 persoane, din care doar 11598 au fost declarate “admis”, 10964 primind calificativul “respins”, procentul de promovabilitate fiind de 51,41%, cu mult mai scăzut decât la proba practică.

Totodată s-a comunicat faptul că în urma controalelor efectuate de A.R.R în trafic, s-au constatat o serie de abateri, în urma cărora s-au aplicat sancţiuni, mai mici ca număr decât cele aplicate în anul precedent, asta şi datorită deselor modificări legislative.

La şedinţa anuală au articipat instructori autorizaţi din tot judeţul, reprezentanţi ai şcolilor de şoferi din municipiile: Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Fălticeni ş.a. cărora li s-au citit norme din ordinul OMTI 1019/2009, iar la final au avut ocazia să dezbată probleme care ţin de activitatea lor zilnică din domeniu.

De asemenea a fost prezentată o statistică prin care s-a arătat numărul de elevi înscrişi în fiecare din cele 70 de şcoli de şoferi existente anul trecut la nivel de judeţ, precum şi gradul lor de promovabilitate la proba teoretică, respectiv la proba practică.

Cei care doresc să urmeze cursurile unei şcoli de şoferi, trebuie să ştie că perioada de şcolarizare în vederea obţinerii permisului auto cuprinde o perioadă de pregătire teoretică ce include şi susţinerea examenului din cadrul şcolii, cu durata de 15 zile, respectiv perioada de pregătire practică, conform prevederilor anexei nr. 5 din O.M.T.1019 din 2009.