Proiectul „Retea de incluziune sociala pe piata muncii” a fost lansat la Suceava (VIDEO)


Intră acum și în grupul de

Asociaţia „Centrul Diecezan Caritas Iași” împreună cu membrii echipei Caritas din „Stația de Incluziune Socială Suceava”, au lansat, marţi, la Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera”, proiectul strategic european „Rețea de incluziune socială pe piața muncii”.

Scopul proiectului este facilitarea incluziunii sociale pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, fiind implementat în șapte localități din Regiunile Nord-Est și Centru ale României prin înființarea unei rețele alcătuită din șase stații de incluziune socială pe piața muncii la: Huşi, Oneşti, Săbăoani, Suceava, Cârţa, Filiaşi.

Activitățile sunt implementate în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2013, pe o perioadă de 36 de luni, de către asociația „Centrul Diecezan Caritas Iași” în parteneriat cu organizațiile „Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu” și „Caritas Diecezan Münster” (Germania).

Numărul beneficiarilor direcți ai proiectului depășește cifra de 2.000 dintre care, peste 1.200 vor primi servicii de îngrijire medicală la domiciliu și consiliere/orientare profesională, iar 560 vor fi calificați în meseriile „îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, „îngrijitoare de copii”, „tâmplari” și „tehnicieni maseuri”.

Prin proiect se doreşte consilierea socio-profesională pentru 1.200 de persoane vulnerabile şi pentru membrii familiilor persoanelor dependente, îngrijirea socio-medicală pentru 180 de persoane dependente, în fiecare lună, în cadrul celor 6 staţii de incluziune socială, informarea a minim 1.500 de persoane în urma derulării a trei campanii de promovare a voluntariatului în activităţi dedicate integrării pe piaţa municii a persoanelor defavorizate. Aceste campanii vor avea denumirea „Un milion de stele” şi vor fi derulate în fiecare an în 8 locaţii din Regiunile NE şi Centru ale României şi la partenerul transnaţional, precum şi furnizarea de formare profesională şi calificare pentru 560 de persoane, în meseriile mai sus menţionate.

Cine poate beneficia de serviciile oferite prin acest proiect?

Pot beneficia de serviciile oferite prin acest proiect persoanele afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială, persoanele cu dizabilităţi, familiile monoparentale, femeile, tinerii cu vârsta mai mare de 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, familiile care au copii (membrii familiilor cu mai mult de doi copii pot avea prioritate), personalul Centrelor de Incluziune Socială şi alte grupuri vulnerabile. Grupurile ţintă au fost identificate în cadrul oferirii serviciilor socio-medicale complexe derulate de către solicitant în ultimii 9 ani şi în cadrul colaborării cu instituţii responsabile cu furnizarea de servicii sociale în zonele vizate.

“Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 12.280.206 lei pentru o perioadă de trei ani”, a informat dr. Gema Bacoanu, în calitate de manager al proiectului “Centrul Diecezan Caritas Iaşi”. “Criteriile de selecţie ale beneficiarilor, cu siguranţă nu vor cuprinde discriminări din punct de vedere al apartenenţei confesionale, religioase sau politice. Mărturie stau beneficiarii noştri existenţi în toate centrele de îngrijire la domiciliu care sunt cu precădere ortodocşi. La nivelul oraşului Suceava vor fi formate un număr de 240 de persoane din numărul total de 560”, a mai explicat Gema Bacoanu, care a făcut şi o prezentare generală a proiectului “Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”.

Proiectul este co-finanțat prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” și domeniul major de intervenţie, „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul: dr. Gheorghe-Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava, pr. Marius Adam, director executiv al „Centrului Diecezan Caritas Iaşi”, pr. Iosif Păuleţ, decan „Parohia Romano Catolică Suceava”, respectiv prof. Stanislava Iachimovschi, preşedinte onorific în cadrul „Uniunii polonezilor din România”.


Intră acum și în grupul de