Tribunalul Suceava a dispus restituirea taxei de poluare achitata in perioada 1.07.2008 – 15.12.2008 si 15.02.2010 – 31.12.2010


Intră acum și în grupul de

Tribunalul Suceava aplică cu prioritate dreptul comunitar în interpretarea dezlegată de CJUE în afacerea Tatu şi a dispus restituirea taxei de poluare achitată în perioada 1.07.2008 – 15.12.2008 şi 15.02.2010 – 31.12.2010.

Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 7 aprilie 2011 a fost aplicată rapid de instanţa suceveană.

Tribunalul Suceava – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în Ds. 8361/86/2010, prin senstinţa din 14.04.2011, a admis formulat de reclamantul SC RICCARDO SRL a obligat Administraţia Finanţelor Publice Suceava – DGFP Suceava să restituie reclamantului taxa de poluare în cuantum de 8092 lei, achitată la 29.06.2010, în temeiul O.U.G. nr. 50/2008, amendată de O.U.G. nr.117/2009 (forma în vigoare în perioada 15.02.2010 – 31.12.2010.

Iată pe scurt dispozitivul hotărârii din 14.04.2011:

Solutie: Respinge excepţiile inadmisibilităţii şi neîndeplinirii procedurii prealabile, ca nefondate. Admite acţiunea, în parte. Obligă prim pârâta să restituie reclamantei suma de 8.092 lei reprezentând taxă de poluare, sumă reactualizată cu dobânda fiscală calculată de la data de 15.08.2010 şi până la data restituirii efective. Respinge acţiunea faţă de pârâta Administraţia Fondului pentru Mediu, ca nefondată. Admite cererea de chemare în garanţie a pârâtei Administraţia Fondului pentru Mediu. Obligă chemata în garanţie să vireze în contul prim pârâtei suma de 8.092 lei încasată cu titlu de taxă de poluare, precum şi dobânda fiscală menţionată mai sus.Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
De asemenea, aceeaşi instanţă în Ds. 8762/86/2010, prin senstinţa din 14.04.2011, a admis formulat de reclamantul B.D. a obligat Administraţia Finanţelor Publice Comunale Suceava – DGFP Suceava să restituie reclamantului taxa de poluare în cuantum de 2395 lei, achitată la 21.11.2008, în temeiul O.U.G. nr. 50/2008, (forma în vigoare în perioada 1.07.2008 – 15.12.2008).

Iată pe scurt dispozitivul hotărârii din 14.04.2011:

Solutie: Respinge excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile, ca nefondată. Admite acţiunea, în parte. Obligă pârâta DGFP Suceava –AFPC Suceava să restituie reclamantului suma de 2.395 lei reprezentând taxă de poluare, sumă reactualizată cu dobânda fiscală calculată de la data de 05.10.2010 şi până la data restituirii efective. Respinge acţiunea faţă de pârâta Administraţia Fondului pentru Mediu, ca nefondată. Admite cererea de chemare în garanţie a Administraţiei Fondului pentru Mediu. Obligă chemata în garanţie să vireze în contul prim pârâtei suma de 2.395 lei încasată cu titlu de taxă de poluare, precum şi dobânda fiscală menţionată mai sus. Obligă prim pârâta să plătească reclamantului suma de 39,30 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Deciziile pot fi atacate cu recurs, dar soluţiile nu pot fi decât să confirme hotărârea tribunalului, raportat la claritatea argumentării CJUE în afacerea Tatu, fiind evident faptul că taxele de poluare achitate în perioadele 1.07.2008 – 15.12.2008 şi 15.02.2010 – 31.12.2010 sunt incompatibile cu art. 110 TFUE.

La nivel naţional, printr-o decizie pronunţată la data de 12 aprilie 2011, în Dosar nr. 3637/108/2010, Curtea de Apel Timişoara – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a admis recursul formulat de recurentul C.C.A. împotriva unei hotărâri a Tribunalului Arad şi a obligat Administraţia Finanţelor Publice Arad să restituie reclamantului taxa de poluare în cuantum de 2.354 RON, achitată la 22.03.2010, în temeiul O.U.G. nr. 50/2008, amendată de O.U.G. nr.117/2009 (forma în vigoare în perioada 15.02.2010 – 31.12.2010).

Facem precizarea că textul de reglementare al O.U.G. nr. 50/2008, amendată de O.U.G. nr.117/2009 (forma în vigoare în perioada 15.02.2010 – 31.12.2010) este identic cu varianta iniţială a O.U.G. nr. 50/2008 (forma în vigoare 1.07.2008 – 15.12.2008), cu menţiunea că formula de calcul a taxei de poluare a determinat valori aproape duble ale cunatumului taxelor achitate în perioada 1.07.2008 – 15.12.2008.

Amintind doar concluzia de la pct. 58 din Hotărârea Tatu, CJUE a rezolvat irevocabil chestiunea caracterului discriminatoriu al O.U.G. nr. 50/2008:

(58) Cu toate acestea, din dosarul prezentat Curţii rezultă fără echivoc că reglementarea menţionată are ca efect faptul că vehiculele de ocazie importate şi caracterizate printr o vechime şi o uzură importante sunt supuse, în pofida aplicării unei reduceri ridicate a valorii taxei pentru a ţine seama de deprecierea lor, unei taxe care se poate apropia de 30% din valoarea lor de piaţă, în timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe piaţa naţională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o astfel de sarcină fiscală. NU SE POATE CONTESTA CĂ, ÎN ACESTE CONDIŢII, O.U.G. NR. 50/2008 ARE CA EFECT DESCURAJAREA IMPORTĂRII ŞI PUNERII ÎN CIRCULAŢIE ÎN ROMÂNIA A UNOR VEHICULE DE OCAZIE CUMPĂRATE ÎN ALTE STATE MEMBRE.

Practic caracterul excesiv al cuantumului taxelor de poluare achitate în perioada 15.02.2010 – 31.12.2010 este evident, depăşind cu aproape 100% cuantumul taxelor de poluare perceput în perioada 1.07.2008 – 15.12.2008.

În prezent, în această săptămână Tribunalul Suceava şi Curtea de Apel Suceava, au amânat toate pronunţările pentru săptămâna viitoare, în dosarele având ca obiect restituirea taxei de poluare achitate în 1.07.2008 – 15.12.2008 şi 15.02.2010 – 31.12.2010.

Soluţiile care urmează să fie pronunţate în alte dosare nu pot avea o altă finalitate decât varianta hotărârii pronunţate la 12.04.2011 de Curtea de Apel Timişoara, şi a hotărârilor pronunţate la 14.04.2011 de Tribunalul Suceava, instanţe judecătoreşti care, anterior datei de 7.04.2011, au respins toate acţiunile având ca obiect restituirea taxei achitate în perioadele 1.07.2008 – 14.12.2008, respectiv 15.02.2010 – 31.12.2010.

Nu mai este necesară sesizarea cu chestiuni prejudiciale, conform art.267 TFUE, dacă CJUE şi-a exprimat deja punctul de vedere într-o procedură anterioară, în legătură cu problema de drept pusă în discuţie, iar în contextul eventual nou nu există nici îndoială reală cu privire la posibilitatea de a aplica această jurisprudenţă.

Notă: Guvernul român, în loc să reevaluze situaţia juridică a cauzei Tatu, precum şi iminenta soluţionare a celorlalte cereri preliminare formulate de instanţele române, aflate pe rolul CJUE, lansează din nou „dezinformări deliberate” fără fundament juridic, substituindu-se competenţelor legale ale Curţii Europene, încercând „să influenţeze” decizia judecătorilor români.

„Ministerul Mediului afirmă că decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privind legalitatea taxei de primă înmatriculare se referă la forma iniţială a legii prin care aceasta a fost introdusă şi nu la cea modificată în 2010”(comunicat de presă din 08.04.2011).

Avocat dr. Răzvan Viorescu
[email protected]


Intră acum și în grupul de