47 de sucevence vor urma cursurile gratuite pentru bone organizate de DGASPC. Detalii aici

47 de femei din municipiul Suceava şi din oraşul Solca vor participa la cursurile de calificare şi acreditare în ocupaţia de baby sitter organizate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava (DGASPC).

Potrivit purtătorului de al instituţiei sucevene, Liviana Enea, DGASPC Suceava a încheiat la începutul lunii noiembrie 2011, un acord de parteneriat cu Fundaţia Romanian Angel Appcal, prin care părţile au agreat colaborarea în vederea facilitării la nivel local a implementării proiectului „Femei pentru Femei – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby sitter” din cadrul Axei Prioritare 6 – „Promovarea incluziunii sociale”.

„Urmând aceste cursuri, participantele vor dobândi cunoştinţe despre comunicarea cu familia şi copilul, dezvoltarea fizică a acestuia, cum gândeşte şi cum simte un copil, felul în care se socializează cu un copil, noţiuni de prim ajutor şi de nutriţie. Cursantele vor învăţa şi despre drepturile lor contractuale în relaţia cu familia şi copilul, despre fişa postului şi conduita corectă a unei baby sitter”, a explicat Liviana Enea.

Conform datelor oferite de purtătorul de cuvânt, la nivelul judeţului Suceava, înscrierile la cursurile de baby sitter au început de la data de 1 noiembrie 2011 şi s-au încheiat oficial la 13 ianuarie 2012, adresându-se femeilor din municipiul Suceava şi oraşul Solca. Ca urmare a faptului că eu existat solicitări şi după această dată, la DGASPC Suceava s-a prelungit termenul de preluare a dosarelor până în data de 31 ianuarie 2012, cu menţiunea că grupele au fost deja formate, la ora actuală figurând înscrise 47 de persoane. „Doar în cazul în care vor fi persoane care nu se vor prezenta la cursuri, vor fi invitate să participe şi persoanele înscrise pe ultima sută de metri”, a mai explicat Enea.

Menţionăm că aceste cursuri sunt gratuite, certificatul obţinut are recunoaştere europeană şi, nu în ultimul rând, informaţiile obţinute în cadrul acestei formări sunt necesare oricărei persoane care doreşte să îşi dezvolte abilităţi în ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea armonioasă a unui copil, a propriilor copii sau nepoţi, dar şi dezvoltarea personală.

La Suceava, cursurile vor începe în data de 15 februarie 2012 şi vor dura 10 săptămâni, timp în care viitoarele bone vor avea parte atât de seminarii teoretice, cât şi de ore de practică.