Ministerul Sănătății răspunde deputatului Angelica Fădor: În județul Suceava șapte localități nu au medic de familie. Apreciem că se va crea un cadru legislativ coerent menit să asigure îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate populației din zonele deficitare.


Intră acum și în grupul de

Ministerul Sănătății a răspuns deputatului PNL de Suceava Angelica Fădor privind asigurarea asistenței medicale în localitățile din județul Suceava și arată că între măsurile vizate sunt și cea la care face referire deputatul sucevean de creștere a numărului de locuri alocate specialității de medicina de familie.

Astfel, potrivit răspunsului transmis de secretarul de stat prof. univ. dr. Aurel George Mohan, în județul Suceava sunt șapte localități fără medic de familie și fără puncte de lucru ale cabinetelor medicilor de familie din alte localități, respectiv: Cârlibaba, Crucea, Coșna, Bălcăuți, Brodina, Poieni Solca și Sucevița.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății spune că sistemul de sănătate din România reprezintă un punct esențial al  Programului de Guvernare al Coaliției pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate, iar dintre obiectivele strategice din sănatate cuprinse în programul de guvernare arătă că sunt prevăzute mai multe puncte între care asigurarea accesului la medicina primară și de urgență în zonele greu accesibile și izolate prin realizarea unui program de acoperire a unor servicii de sănătate pentru populația defavorizată, indiferent de zonă, asigurarea personalului medical necesar în mediul rural și în zone defavorizate, ceea ce presupune acordarea unei indemnizații de instalare, a unei locuințe de serviciu și a unui buget de practică medicilor de familie, în colaborare cu autoritățile locale, prelungirea, la cerere, a perioadei de activitate a medicilor de familie pensionabili, creșterea numărului de locuri alocate specialității de medicina de familie, creșterea finanțării pentru angajarea de asistenți medicali comunitari în functie de nevoile comunității.

Într-un răspuns exhaustiv pe opt pagini, secretarul de stat prezintă toate prevederile legale legate de asistența medicală și propunerile făcute în acest sens de Avocatul Poporului.

Mohan subliniază că autoritățile administrației publice locale pot acorda facilități și stimulente aferente instalării unui medic, înființării și funcționării cabinetului de medicină de familie.

El mai arată că din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, se pot finanța cheltuieli pentru investiții în infrastructură, în localitățile rurale, în vederea construcției, reabilitării, dotării minime standard a spațiilor medicale și nemedicale în care se desfaoară activități de îngrijire medicală primară.

„Prezenta unui medic de familie într-o comunitate este o condiție obligatorie pentru garantarea dreptului constituțional la ocrotirea sănătății,  iar prin efortul comun al instituțiilor abilitate apreciem că se va crea un cadru legislativ coerent menit să asigure îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate populației din zonele deficitare”, a concluzionat secretarul de stat în Ministerul Sănătății.


Intră acum și în grupul de