ANUNŢ DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU


Intră acum și în grupul de

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular alplanului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Fălticeni, din cadrul Direcției Silvice Suceava”, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava de finalizare a procedurii de evaluare de mediu pentru planul menţionat. Conform art.7 alin (2), din H.G. nr 1076/2004 (actualizată), avizul va fi emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu care este un act administrativ ce poate face obiectul unei acţiuni în justiţie în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.


Intră acum și în grupul de