Comunicat de presă privind implementarea proiectului PNRAS Școala Arbore


Intră acum și în grupul de

Obiectivele Proiectului:

•             diminuarea procentuala a riscului de abandon școlar la nivelul elevilor de ciclu gimnazial și scăderea ratei absenteismului și a repetenției prin desfășurarea de activități atractive în cadrul Clubului Copiilor de la Școala Arbore;

•             creșterea ratei de promovare a ciclului gimnazial;

•             îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la examenul de Evaluarea Națională prin organizarea de sesiuni de activități remediale pentru elevii școlii;

•             crearea unui spațiu școlar atractiv, prietenos și modern pentru elevi, profesori și părinți.


Intră acum și în grupul de