Proceduri mai simple pentru călătoria în străinătate a cetațenilor români minori


Intră acum și în grupul de

Proceduri mai simple pentru călătoria în străinătate a cetăţenilor români minori după intrarea în vigoare a Legii 169/ 30 septembrie 2016, care modifică şi completează Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

vacanta

Redăm integral, în continuare, comunicatul de presă al Centrul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră:

„Începând cu data de 6 octombrie 2016 Poliţia de Frontieră Română pune în aplicare noile reglementări cu privire la condițiile de ieșire din România ale cetățenilor români minori, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 169 din 30.09.2016, pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Astfel, din punct de vedere al atribuţiilor Poliţiei de Frontieră, principala modificare este introducerea, la art. 30 din lege, a alineatului (61) care prevede că în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieşirea din România. Dovada domiciliului sau a reşedinţei în străinătate se face cu documente oficiale care atestă acest fapt.

Legea 248/2005, în forma iniţială, nu prevedea posibilitatea ca minorul cu domiciliul/reşedinţa în străinătate să părăsească România în lipsa acordului  părintelui/părinților/reprezentantului legal.

În situaţia în care minorul respectiv călătorește în altă țară decât în cea în care îşi are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, actul normativ menține în continuare necesitatea ca părintele/părinții/reprezentantul legal să își dea acordul cu privire la călătoria minorului. Respectivul acord este materializat într-o declarație care are forma și conținutul stabilite de lege.

A doua modificare majoră pe care o vizează actul normativ este faptul că valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi maximum 3 ani.

Potrivit formei iniţiale, era obligatorie o declarație autentificată pentru fiecare ieșire din România a minorilor, care trebuia să cuprindă statul sau statele de destinație, data plecării și data sosirii din călătorie.

De asemenea, se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, însoțit de o altă persoană.

Totodată, reamintim că rămân în vigoare celelalte condiții prevazute de Legea 248/2005 privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate si normele metodologice de aplicare a acesteia, în sensul că aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani)/ carte de identitate electronica – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. De asemenea, reamintim că însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi extrasul de cazier judiciar”.

 

 

 


Intră acum și în grupul de