Vezi ce ii cere deputatul liberal Sanda-Maria Ardeleanu Avocatului Poporului

Deputatul PNL de Suceava, prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu, a adresat o sesizare Avocatului Poporului în care îi solicită să sesizeze Curtea Constituţională în privinţa Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului de retragere a titlului de doctor.

„În conformitate cu prevederile art. 146 lit. d) din Constituţie vă rugăm să analizaţi posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale în legătură cu neconstituţionalitatea prevederilor art. 168 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, aşa cum a fost modificat şi completat cu alin. (7¹) şi (7²), prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.968 din 30 decembrie 2014, pentru motivele care vor urma.

Prin alin. (7¹) s-a prevăzut că „Titularul unui titlu ştiinţific poate solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice renunţarea la titlul în cauză. În acest caz, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ia act de renunţare printr-un ordin de revocare emis în acest scop”, iar conform prevederilor alin. (7²) „Actul administrativ constatator al titlului ştiinţific se anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunţare la titlu, precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului ştiinţific se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice”, arată parlamentarul sucevean în sesizarea postată pe blogul său.

Sanda-Maria Ardeleanu

Potrivit lui Ardeleanu, OUG 94/2014 este un abuz direct din partea premierului. „Victor Ponta a contrasemnat ordonanța care reglementează pentru el, ceea ce este neconstituțional și antidemocratic. Această ordonanță nu a fost pusă în dezbatere publică, prin urmare s-a încălcat principiul transparenţei decizionale constituind, astfel, un abuz în plus constituţional”, afirmă deputatul liberal.

Parlamentarul PNL de Suceava susţine că Ordonanța 94/2014 este nejustificată. “Potrivit alin. (4) şi (6) al Art. 115 din Constituţie, ordonanţele de urgenţă pot fi adoptate «numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată», neputând «afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie». Singura urgență este cea a spalarii rusinii premierului. Guvernul şi-a depăşit limitele delegării prevăzute de Constituţie printr- o imixtiune nepermisă în competenţa legislativă a Parlamentului, o violare a principiului separaţiei puterilor în stat”, arată Sanda-Maria Ardeleanu.

Ea mai precizează că ordonaţa de urgenţă contravine standardelor de calitate din educație. “În momentul în care un candidat obține titlul de doctor, sunt implicate mai multe instituții și activități academice. Nu putem vorbi de o acțiune unilaterală a candidatului, prin urmare nici renunțarea la acest titlu nu poate fi făcută unilateral”, susţine deputatul PNL de Suceava.

Totodată, Ardeleanu mai afirmă că ordonanţa de urgenţă încalcă autonomia universitară. “Titlul ştiinţific este acordat de universități şi recunoscut (doar) administrativ de Ministerul Educaţiei Naționale”, explică parlamentarul liberal, subliniind că acordarea titlurilor ştiinţifice este un drept inalienabil al universităţilor şi al autonomiei academice și nu al Ministerului. “În cazul în care un titlu îți este acordat de Universitate, acesta nu poate fi retras de Minister”, arată deputatul liberal.

Ardeleanu menţionează că potrivit prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acesteia.

“Niciunul dintre argumentele invocate de Guvern în sprijinul adoptării ordonanţei de urgenţă criticată, nu se referă la prevederile invocate mai sus, în alte cuvinte nu este motivată urgenţa adoptării acestor texte, ceea ce încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie.

Faptul că ordonanţa de urgenţă criticată de neconstituţionalitate cuprinde o motivare a adoptării sale nu acoperă obligaţia constituţională a Guvernului de a motiva toate măsurile reglementate în conţinutul acesteia, mai ales că ordonanţa de urgenţă cuprinde mai multe categorii de reguli, aşa cum foarte uşor se poate observa. Mai mult, unele dintre acestea se referă la domeniul legilor organice, în timp ce altele la cel al legilor ordinare”, arată parlamentarul PNL.

În finalul sesizării adresate Avocatului Poporului, Ardeleanu a scris: “Având în vedere competenţa exclusivă de a sesiza direct Curtea Constituţională, vă rog să faceţi toate demersurile necesare în vederea respectării Legii fundamentale prin intermediul instituţiei pe care o reprezentaţi – Avocatul Poporului”.