Ardeleanu cere ajutorul colegilor parlamentari pentru deblocarea administrativă a municipiului Rădăuți

Deputatul PNL de Suceava, prof.univ.dr.Sanda-Maria Ardeleanu, a adus la cunoştinţa colegilor parlamentari situaţia din Rădăuţi, care, în opinia sa, a devenit „un no man’s land”, şi a lansat un S.O.S. în vederea deblocării administrative a municipiului.

Parlamentarul sucevean a arătat, într-o declaraţie politică intitulată „S.O.S. Rădăuţi”, că municipiul Rădăuți, considerat localitate de referință pentru Bucovina, păstrătoare a tradițiilor strămoșești, locuită de oameni harnici și ambițioși, a devenit, din punct de vedere administrativ, un caz unic în România, după ce primarul ales al municipiului, Aurel Olărean, a fost suspendat din funcţie prin ordin al prefectului de Suceava, Consiliul Local Rădăuţi a fost dizolvat de Curtea de Apel Suceava, iar în prezent funcţia publică de conducere vacantă de secretar al municipiului Rădăuţi a fost ocupată temporar prin detaşare.

ardeleanu juramant 1„Ca urmare a acestei situații de fapt, autoritatea administraţiei publice locale se confruntă cu blocaje majore privind îndeplinirea condiţiilor legale necesare validării deciziilor care să asigure rezolvarea problemelor municipiului Rădăuţi: autorizaţiile de construire/demolare/renovare se semnează de către primar,  modificarea raporturilor de serviciu/contractelor de muncă, salarizarea, acordarea tranşelor de vechime, asigurarea venitului minim garantat prin acordarea ajutorului social lunar, încadrarea asistentului personal al persoanei cu handicap, constituirea unor comisii necesare desfăşurării activităţii curente etc. se realizează prin dispoziţie a primarului, autoritate inexistentă în acest moment în Rădăuți. Cetăţenii acestui municipiu solicită ca instituţiile statului să identifice soluţii concrete de deblocare a acestei situaţii”, a explicat parlamentarul sucevean.

Ardeleanu a precizat că a participat recent, alături de o parte din parlamentarii județului Suceava, la o întâlnire organizată de Instituția Prefectului, în vederea identificării soluțiilor necesare a fi implementate de urgență la nivel guvernamental, legislativ și administrativ, „astfel încât locuitorii minicipiului Rădăuți să poată beneficia, din nou, de o viață normală în orașul în care trăiesc, muncesc, învață și cu care, până recent, se mândreau”.

„La nivelul lunii august, Instituția Prefectului a fost înștiințată de către Ministerul Afacerilor Interne că propunerile privind completarea art. 132 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale au fost înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru analiză și decizie”, a arătat deputatul liberal.

Sanda-Maria Ardeleanu susţine că în aceeași ordine de idei, se impune rectificarea bugetului UAT-ului pentru anul 2015 în vederea cuprinderii sumelor necesare achitării hotărârilor judecătoreşti  şi plata salariilor pentru personalul din învăţământ, salariile pentru Spitalul municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, începând cu luna octombrie 2015 şi pentru plata salariilor angajaţilor proprii, care  se aprobă de Consiliul local, dizolvat la momentul actual în municipiul Rădăuți.

Potrivit parlamentarului sucevean, o altă problemă de maximă urgență o reprezintă deblocarea tuturor proiectelor de investiţii ce se derulează la nivelul municipiului Rădăuţi.

„Stimați Colegi, o asemenea situație are nevoie de o soluție clară din partea Guvernului României. Mă adresez Dumneavoastră pentru a vă informa cu ceea ce se întâmplă într-un loc minunat al Bucovinei devenit, dintr-o dată, un no man’s land, în care Statul român nu își mai exercită obligațiile înscrise în Constituție față de oamenii de care trebuie să aibă grijă”, a declarat Ardeleanu.

Totodată, ea a făcut apel la colegii parlamentari să susţină demersurile pe care parlamentarii suceveni le întreprind în vederea deblocării administrative a municipiului Rădăuți.

„Este nevoie de implementarea unei soluții constituționale și incontestabile care, de această dată, să meargă până la rezolvarea problemei pe care astăzi am dorit să v-o aduc la cunoștință, invitându-vă să veniți în sprijinul cetățenilor din municipiul Rădăuți”, le-a transmis deputatul sucevean colegilor parlamentari.