Senatorul Ovidiu Donțu a inițiat modificări legislative astfel încât sponsorizările să fie încurajate

Senatorul PSD de Suceava, Ovidiu Donțu, consideră că este necesar să se asigure anumite facilități fiscale celor care fac sponsorizări, cu scopul de a crește gradul de deschidere către astfel de gesturi din partea companiilor, putându-se astfel rezolva anumite cazuri sau împrejurări pentru care statul nu a găsit întotdeauna resursele necesare sau legislația nu a permis rezolvarea acestora.

În acest sens, parlamentarul sucevean propune printr-o inițiativă legislativă depusă la Senat modificarea facilităților pentru firmele care fac sponsorizări.

Donțu arată în expunerea de motive că, în prezent, cheltuielile de sponsorizare ori mecenat și cheltuielile privind bursele private scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri sau valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

El propune modificarea legislației astfel încât cheltuielile de sponsorizare ori mecenat și cheltuielile privind bursele private scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii maxime dintre valoarea calculată prin aplicarea a 1% la cifra de afaceri sau valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

„Modificarea propusă constă în modificarea criteriului referitor la alegerea sumei maxime ce se poate deduce din impozitul pe profit, precum și dublarea unuia dintre acești indicatori de la 0,5% la 1%”, a menționat senatorul Ovidiu Donțu.

Ovidiu Dontu 1

Potrivit legislației, poate fi beneficiar al sponsorizării orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice; instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice.

De asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii, orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesită un sprijin.