Propunerea PSD privind înființarea Fondului Suveran de Investiții se transformă în lege inițiată de senatorul Ovidiu Donțu

Senatorul PSD de Suceava, Ovidiu Donțu, a inițiat și depus o inițiativă legislativă privind înființarea Agenției Resurselor Statului pentru administrarea Fondului Suveran de Investitii.

dontu

De altfel, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat în septembrie că partidul lucrează cu experţi,  pentru a propune înfiinţarea unui „Fond suveran de dezvoltare a României”.

„E un model adaptat pentru România. Am lucrat cu specialişti. Deduceri importante, scăderi de impozite şi un trai mai bun pentru fiecare român. Va fi principalul motor de creştere economică: autostrăzi, spitale”, a declarat Liviu Dragnea.

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donțu consideră că este necesar ca resursele naturale ale ţării să fie bine administrate și crede că înfiinţarea unei structuri care să gestioneze acest patrimoniu în mod centralizat poate răspunde mai bine nevoilor unei viziuni integrate de administare a acestora.

Donțu a menționat că există și o petiție online , semnată de circa  50.000 de cetăţeni care propun modificarea Constituţiei în sensul ca Proprietatea publica a Romaniei va fi gestionata de Fondul National al Romaniei, fond suveran de stat, iar conducerea Fondului National al Romaniei va fi aleasa, in conditiile legii, prin votul direct al cetatenilor.

El susține însă că realizarea unui scrutin la nivel naţional este o chestiune care angrenează serioase resurse umane, logistice şi financiare şi de aceea propun alegerea conducerii acestei Agenţii a Resurselor Statului să fie realizată de către Parlamentul României, organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, conform prevederilor constituționale.

„Prezentul demers se alătură altor două propuneri legislative care vizează instituirea anumitor măsuri pentru protecţia pădurilor împotriva defrişărilor care nu respectă legislaţia pe regenerare  şi în domeniul cumpărării de terenuri agricole către cetăţenii străini”, menționează Ovidiu Donțu.

Potrivit legii pe care el o propune spre adoptare, se înființează Agenţia Resurselor Statului pentru administrarea Fondului Suveran de Investiții ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat și din fonduri proprii, în subordinea Parlamentului, ca instituţia specializată care gestionează, administrează și valorifică în condițiile de rentabilitate economică și de exploatare rațională, resursele naturale, precum și terenurile cu destinaţie agricolă sau forestieră proprietate publică şi privată a statului.

Inițiativa prevede că în termen de 60 de zile de la publicarea legii, la inițiativa Guvernului și pe baza informațiilor puse la dispoziție de acesta, comisiile de specialitate din Parlamentul României, vor selecta societățiile comerciale, regiile sau companiile deținute sau unde este acționar statul român și a căror activitate intră în sfera de reglementare a acesteia urmând ca raportul să fie adoptat de Parlament în termen de maxim 120 de zile.

Agenția Resurselor StatuluI ar urma să fie condusă de un preşedinte, ajutat de doi vicepreşedinți, numiţi de Parlament, având un mandat de patru ani și care poate fi se reînnoit o singură dată.

Potrivit aceleiași inițiative legislative, sub coordonarea Agenției Resurselor Statului (ARS), se înfiițează Fondul de Investiții ARS care are ca obiect exploatarea acestor resurse de statul român.

Conform acestui proiect de lege, resursele care, la data publicării legii, sunt contractate și vor rămâne în viitor libere de sarcini, vor intra în portofoliul A.R.S. care mai are obligația de achiziționa, la prețul pieței, dacă există oferte în acest sens, acțiunile scoase la vânzare de ceilalți acționari în cazul societăților comerciale sau de altă natură.

Legea mai prevede că o comisie parlamentară de anchetă ce se va constitui în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ, va analiza modul în care au fost gestionate resursele statului în perioada 1990-2016 și va prezenta Parlamentului un raport unde vor fi prevăzute și modalitățile de recuperare a resurselor gestionate cu încălcarea legii.(Alin Dima)