Ministerul Administrației Publice: Prefectul și subprefectul își pierd calitatea de înalți funcționari publici conform Codului Administrativ și devin demnitari

 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a precizat, luni, printr-un comunicat de presă, că prefectul și subprefectul devin demnitari și își pierd calitatea de înalți funcționari publici conform prevederilor Codului Administrativ, iar statutul juridic al conducătorilor serviciilor publice deconcentrate rămâne neschimbat.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în presă în legătura cu prevederea din Codul

Administrativ care face referire la funcţiile de demnitate publică, Ministerul

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) face

următoarele precizări: Funcţia prefectului si subprefectului devine funcţie de demnitate publică. Potrivit

Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, aprobată de Guvernul

României prin HG nr. 525/2016, în contextul eforturilor României de îndeplinire a

condiționalităților ex-ante impuse de Comisia Europeană, singurele funcții din

administrația publică al căror statut juridic se modifică sunt cele mai sus

menţionate”, se arată în comunicatul ministerului.

 

 Statutul juridic al conducătorilor serviciilor publice deconcentrate rămâne

neschimbat, aceștia continuând să aibă fie statut de funcționar public, fie statut

de personal angajat cu contract individual de muncă, aspecte înscrise în prevederile

art. 120 al proiectului Codului administrativ publicat pe site-ul Ministerului

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice  și Fondurilor Europene

 

„Facem precizarea că atât statutul de funcționar public, cât și cel de personal

contractual nu pot fi obținute decât în urma câștigării unui concurs organizat cu

respectarea regulilor de transparență și obiectivitate prevăzute de Statutul

funcționarului public, respectiv de Codul muncii”, se mai arată în comunicat.

 

 

 

Atât Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice cât și Programul de Guvernare

2017-2020 prevede că funcţia de prefect si subprefect nu va mai face parte din

categoria înalților funcționari publici, urmând să aibă statut de funcții de

demnitate publică cu rang de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat, menționează ministerul.

 

 

În proiectul Codului Administrativ se prevede  la  Art. 89(c2) că „funcțiile de prefect și de subprefect sunt funcții de demnitate publică, asimilatedin punct de vedere al drepturilor și obligațiilor cu funcțiile de secretar de stat,  respectiv de subsecretar de stat”.

În ceea ce privește numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate   la art. 120 (c34) se prevede : (1)     Conducătorii serviciilor publice deconcentrate sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al conducerii ministerului de resort, respectiv al organului de

specialitate al administraţiei publice centrale competente.

(2)     Numirea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau

de muncă, după caz, ale conducătorilor serviciilor publice deconcentrate se comunică

prefectului județului în care serviciul public deconcentrat este organizat sau are

sediul ori prefectului municipiului București, după caz, în termen de 15 de zile de

la intervenirea acestora.

 

(3)     Celelalte funcţii de conducere şi funcţiile de execuţie din cadrul

serviciilor publice deconcentrate sunt supuse prevederilor Părţii a VI-a din prezentul Cod.

„După cum se observă în art. 120 alin.(1), acest conducător de instituţie

deconcentrată are fie raport de serviciu (funcţionar public), fie contract de muncă

(personal contractual). Numirea lui este făcută de ministru de resort iar pentru cei

din subordinea acestui director se aplică alin.(3), adică pentru subordonaţi

semnează directorul de  serviciu deconcentrat”, se arată în comunicat.