Senatorul PNL Daniel Cadariu cere ministrului Finanțelor să aloce 29 de milioane de lei pentru CJ Suceava și 60 de localități din județ pentru plata ratelor la creditul pentru proiectul ”Utilități și mediu la standarde europene”

Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, a cerut ministrului Finanțelor, Ionuț Mișa, printr-o interpelare, să asigure 29 de milioane de lei reprezentând obligații la plată aferente creditului de 86,3 milioane de euro accesat de CJ Suceava și 60 de localități din județ pentru proiectul „Utilități și mediu la standarde europene”.

În interpelare, senatorul sucevean arată că o mare parte din unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, respectiv cele 61 împrumutate cu suma de 86,3 milioane euro de la Deutsche Bank AG London în vederea realizării obiectivelor de investiţii din cadrul Programului „Utilităţii și mediu la standarde europene în judeţul Suceava” se găsesc într-o situaţie de severă dificultate financiară.

El amintește că indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Guvemului României nr. 484/2002, iar pentru realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute în Program, Consiliul Judeţean Suceava împreună cu 60 de unităţi administrativ-teritoriale asociate, a contractat, în anul 2004, un împrumut extern, de la Deutsche Bank AG London, în sumă totală de 86,3 milioane euro.

Împrumutul a fost garantat de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, încheindu-se Convenţia de garantare nr. 241704/6778/25.06.2004, modificată prin Actul adiţional nr.1/19.09.2007.

„Unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Suceava care au calitatea de împrumutat, la Deutsche Bank AG London, împrumut transferat în octombrie 2011 la Erste Group Bank AG Viena, pentru finanţarea Programului „Utilităţi și mediu la standarde europene în judeţul Suceava” s-au confruntat și se confruntă și în prezent cu mari greutăţi în asigurarea, la scadenţă, a sumelor necesare pentru rambursarea ratelor de capital și a dobânzilor aferente acestui împrumut”, arată senatorul.

El subliniază că din cauza greutăţilor ivite în implementarea Programului, începând cu anul 2008 Consiliul Judeţean Suceava a făcut mai multe intervenţii la Guvernul României care a adoptat, măsuri pentru finalizarea Programului, fiind transferate, în 2009, conductele de gaz realizate la Transgaz, în vederea continuării Iucrărilor de investiţii și punerii acestora în funcţiune, cu motivația că investiţiile realizate pe componenta gaz, trebuie predate statului deoarece fac parte din proprietatea publică a acestuia, iar Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale este de importanță strategică.

Totodată, precizează seantorul, s-au rambursat obligaţiile financiare aferente contractului de împrumut din soldul contului de disponibilități, pentru scopurile Programului, deschis în numele și pe seama Consiliului Judeţean Suceava la Banca Comercială Română – Sucursala Suceava.

„Deoarece soldul contului de disponibilități al creditului a fost epuizat,  iar resursele financiare proprii au fost insuficiente pentru plata obligaţiilor scadente aferente creditului, în anul 2016 unităţile administrativ – teritoriale împrumutate pe partea de gaz, care au predat cu titlu gratuit investiţiile Ia Societatea Naţionalii de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș, au recurs la accesarea fondului de risc al Ministerului Finanţelor Publice”, mai adaugă Cadariu.

El subliniază că unităţile administrativ – teritoriale împrumutate pentru componenta de gaz au solicitat, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu această destinaţie, sume pentru achitarea debitelor restante la fondul de rise al M.F.P., iar prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr.86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, li s-a alocat suma de 7.622.000 lei.

El mai arată și care sunt toate condițiile impuse și ordinea și sursele de unde se pot plăti aceste obșigații, respectiv soldul contului de disponibilități deschis în numele și pe seama Consiliului Judeţean Suceava la Banca Comercială Română – Sucursala Suceava – pentru scopurile Programului; veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale împrumutate; sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu această destinație.

Senatorul sucevean menționează că unităţile administrativ teritoriale împrumutate au venituri insufieciente pentru rambursarea Ia termen a ratelor și dobânzilor scadente și consideră că rămânerea în continuare a obligaţiei de rambursare a creditului pune în pericol realizarea altor proiecte pentru care s-ar putea obţine finanţare din fonduri europene de unităţile administrativ teritoriale.

Până în prezent din creditul contractat de 86,3 milioane de euro s-au rambursat 14 rate de capital de 29,46 milioane de euro și au rămas de rambursat 56,83 milioane de euro.

În același timp au fost plătite dobânzi de 55,95 milioane de euro, iar la fondul de risc debitele restante sunt de 13.971.853 lei în timp ce obligaţiile estimate de plată, aferente creditului extern, scadente în data de 28 septembrie 2017 sunt de 14.998.098 lei.

În aceste condiții, senatorul Daniel Cadariu cere ministrului Finanțelor să sprijine CJ Suceava și cele 60 de localități împrumutate cu suma totală de 29,96 de milioane de lei în vederea acoperirii obligaţiilor restante la fondul de risc și necesarul acoperirii obligațiilor aferente creditului extern, cu scadenţă la 28 septembrie 2017, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

 

loading...