Deputatul Alexandru Băișanu propune, prin lege, înființarea unui institut unde parlamentarii și aleșii locali sau cei care doresc să acceadă la astfel de funcții să parcurgă cursuri de perfecționare

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, a depus o inițiativă legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative, instituție care să funcționeze în subordinea Parlamentului României.

Institutul are ca scop fundamentarea ştiinţifică și practică  a soluţiilor de perfecţionare a organizării şi funcţionării autorităţilor publice parlamentare și a instituțiilor din subordinea lor, prezentând rapoarte de activitate trimestriale Parlamentului României, se arată în inițiativa legislativă.

Potrivit propunerii lui Băișanu, Institutul organizează cursuri de perfecționare pentru aleșii locali și naționali, dar și pentru cei care doresc, în viitorul apropiat, să ocupe o poziție parlamentară (senator sau deputat) sau o funcție public parlamentară (de execuție sau de conducere).

 „Rapoartele ştiinţifice trimestriale ale Institutului vor cuprinde şi propunerile de perfecţionare a legislaţiei, proiecte de acte normative cu impact asupra reformei instituţionale a statului şi de armonizare a procedurilor și activității parlamentare cu legislaţia Uniunii Europene”, se mai arată în proiectul legii.

În expunerea de motive, Alexandru Băișanu arată că, în România, sistemul public decizional este guvernat de principiul separatiei puterilor în stat, iar Parlamentul României reprezintă una dintre instituţiile primordiale ale unei democraţii constituţionale fiind organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

„Conform unor barometre de opinie publică ale unor companii europene din domeniu (realizate atât în 2012 cât și în 2013) circa 15% dintre români cunosc modul cum functioneaza Parlamentul României și doar 20% dintre cei care doresc să devină demnitari ai Legislativului au anumite informații despre procedurile parlamentare și modul de organizare al Senatului sau Camerei Deputaților”, se arată în document.

Ținând cont de aceste aspecte, Băișanu arată că a considerat necesar și util să propună înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui Institut care să se ocupe studiul și aplicarea științei  politicilor parlamentare, parlamentarism  și proceduri legislative.

„Necesitatea unui astfel de Institut în subordinea Parlamentului României poate fi demonstrată cu argument vaste care pot face și obiectul unui curs universitar de specialitate, dar cel mai important punct de sprijin este dat chiar de acquis-ul comunitar care ne leagă de instituțiile europene: suntem încă  printre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu are o instituție sau orice alt gen de autoritate cu utilitate publică care să gestioneze politica parlamentară la nivel național din perspectivă academic și științifică”, susține deputatul sucevean.(T.B.)