Senatorul PSD Ioan Stan salută intenția Guvernului de a modifica legislația și procedurile pentru achizițiile publice: S-a exagerat în așa măsură cu practica de a contesta rezultatele licitațiilor încât s-a ajuns la termene de soluționare de ani de zile

Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan a susținut o declarație politică în Senat în care salută intenția Guvernului de a modifica legislația și procedurile privind achizițiile publice și speră că în acest fel se vor putea ridica barierele în calea investițiilor din România.

„În dorința de a adopta reglementări de natură a rezolva probleme reale și de mare impact în domeniul achizițiilor publice, Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, respectând și de această dată principiul transparenței, și-a manifestat intenția de a aduce modificări de substanță Legii Achizițiilor Publice”, a declarat Ioan Stan.

El a menționat că premierul a anunțat în ședința de Guvern din data de 18 aprilie că trimestrul II al acestui an va marca implicarea concretă a Guvernului în domeniul investițiilor.

„În virtutea acestui fapt, asigurarea unui cadru legislativ menit să, citez „ridice barierele în calea investițiilor în România” era de la sine înțeles. Necesitatea modificărilor legislative la care mă refer s-a evidențiat în urma discuțiilor purtate cu autoritățile locale, cu autoritățile centrale, cu investitorii. În acest sens, restructurarea Agenției Naționale a Achizițiilor Publice ca și restructurarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor vor fi de natură a reduce numărul de contestații și, mai ales, vor determina scurtarea semnificativă a timpului de soluționare a contestațiilor”, a explicat senatorul sucevean.

El a subliniat că nu există persoană  aflată prin natura funcției în situația de a angaja instituția ori autoritatea în cadrul căreia activează într-un proces de achiziție publică, să nu se fi confruntat cu împrejurări ce frizau absurdul în timpul licitațiilor pentru contractarea obiectivului sau serviciului  pentru care exista interes.

„S-a  exagerat  în  așa  măsură  cu  practica  de  a  contesta   rezultatele  licitațiilor  încât s-a  ajuns  la  termene  de  soluționare  de  ani de zile.  Nu puține  au  fost  cazurile în care  tergiversarea  soluționării  contestațiilor a  pus pe cel  care dorea contractarea  în situația  de  a  trebui  să   obțină   noi   avize  obligatorii întrucât legislația în acest domeniu suferea schimbări. Proiectele de fezabilitate supuse licitației își pierdeau astfel valabilitatea obligând la pierderea unor termene de mare importanță, unele chiar cu componente de natură vitală. Nu exagerez cu nimic făcând astfel de afirmații câtă vreme am trăit o astfel de experiență, de fapt câteva astfel de experiențe, pe parcursul edificării Spitalului Municipal Fălticeni, obiectiv a cărui punere în funcțiune era așteptată de mai mult de 150.000 de locuitori arondați”, a mai declarat senatorul.

Ioan Stan a mai notat că au fost situații, deloc puține, în care instituția sau autoritatea contractantă a suferit însemnate pierderi de resurse financiare din același motiv al tergiversării contestațiilor.

„Iată de ce salut inițiativa Guvernului de a reconsidera cadrul legislativ în baza căruia se vor pune în practică achizițiile publice. Măsurile propuse de Ministerul Finanțelor în vederea restructurării organismelor existente și de creare a unora noi, îmbunătățite pe baza dezbaterii publice la care sunt supuse în prezent, sunt de natură să limpezească apele atâta vreme tulburi în acest domeniu”, arată Stan.

El a adăugat că nu este lipsit de importanță faptul că una din condiționalitățile Ex-ante stabilite prin Acordul de pareteneriat cu UE în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020, fonduri în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, vizează înființarea unei unități de achiziții centralizate, adică exact ce se urmărește prin înființarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC). Stabilirea, prin Ordonanță de Urgență, a unor termene ferme pentru luarea tuturor măsurilor administrative și organizatorice necesare, va asigura ONAC posibilitatea inițierii de proceduri de atribuire centralizate începând cu 1 ianuarie 2019.

„Având în vedere durata punerii în dezbatere a proiectelor de acte normative la care m-am referit poate că vom avea în sfârșit ocazia de a afla părerea tuturor celor interesați înainte de adoptarea lor și nu după, cum presupune teoria contestațiilor, pentru unii doctrină călăuzitoare nu numai în domeniul achizițiilor publice”, a conchis Ioan Stan.(N.B.)